Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

YABANCI SİGORTALILARIN İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK


Yabancı uyruklu sigortalılar için işe giriş bildirgelerinin düzenlenmesi sırasında, evvelce sigortalının sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke vatandaşı olup olmadığı üzerinde durulmaksızın işe giriş bildirgesinde Sigorta Kolu seçeneği “0-Tüm Sigorta Kolları (Zorunlu)” seçeneği işaretlenerek giriş yapılmakta idi.
Sosyal Güvenlik Kurumunca işe giriş bildirgesi programlarında geçen hafta yapılan değişiklikler sonrasında sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülke vatandaşları için “0-Tüm Sigorta Kolları (Zorunlu)” seçeneğinin işaretlenmesine izin verilmediğinden, ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülke vatandaşları için düzenlenecek işe giriş bildirgelerinde sigorta kolu seçeneği “12-U.Söz.Olmayan Yab. Uyrk.Sigortalı” seçeneği işaretlenmelidir.
Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke vatandaşları için düzenlenecek işe giriş bildirgelerinde ise önceden olduğu gibi “0-Tüm Sigorta Kolları (Zorunlu)” seçeneği işaretlenmelidir.
Bahse konu düzenleme işe giriş bildirgelerinde yapıldığından, Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin düzenlenmesi sırasında yabancı uyruklu sigortalılar için önceden olduğu gibi 1 nolu “Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabı Çalışanlar (Yabancı Uyruklu Sigortalılar Dahil)” belge türü seçilmelidir. Yabancı uyruklular açısından sözleşme imzalanmış veya imzalanmamış ülke vatandaşı olması işverenin Türkiye'de ödenecek sigorta prim tutarını değiştirmemektedir.
 
Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkeler
1    Almanya    19    Kanada
2    Arnavutluk    20    Karadağ
3    Avusturya    21    Kebek
4    Azerbaycan    22    Kırgızistan
5    Belçika,    23    Kore
6    Bosna-Hersek,    24    Libya
7    Çekya    25    Lüksemburg
8    Danimarka,    26    Macaristan
9    Fransa    27    Makedonya
10    Gürcistan    28    Moğolistan
11    Hırvatistan    29    Moldova
12    Hollanda    30    Norveç
13    İngiltere    31    Polonya
14    İran    32    Romanya
15    İsveç    33    Sırbistan
16    İsviçre    34    Slovakya
17    İtalya    35    Tunus
18    K.K.T.C.