Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

6111 Sayılı Kanun Numaralı Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı

4447 Sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddesinin(6111 sayılı Kanunla eklenen) 12 inci fıkrası değiştirilerek “Genç, Kadın veMesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvikten” yararlanma süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.Cumhurbaşkanı  bu  maddenin  uygulama  süresini  31/12/2026 tarihine  kadar  uzatmaya yetkilidir.

 

6111 SAYILI KANUN NUMARALI TEŞVİKLERİN UZATILMASI:31/12/2023tarihinde sona eren 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde düzenlenen “Genç,  Kadın ve  Mesleki  Belge  Sahibi  Olanların  İstihdamına  Yönelik  Teşvik”uygulamasının süresi 25/01/2024 tarihinde kabul edilen 7495 sayılı Kanunile 31/12/2025tarihine kadar uzatılmıştır.Aynı Kanunla yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı bu süreyi 31/12/2026 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir.

 

Buna göre, Kanunda belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için özel sektör işverenleri tarafından, 01.03.2011-31.12.2025 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.


26.01.2024/42-2Bu teşvikten yararlanmak için;Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/ Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde verilmesi, primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi, SGK’ ya borcun olmaması, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde  SGK’ya  bildirilen  sigortalı  sayısının  ortalamasına  ilave  olarak  çalıştırılması, 01.03.2011-31.12.2025 tarihleri arasında işe alınmış olması, 18 yaşından büyük olması, işe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olması, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması,Gerekmektedir.