Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Kıdem tazminatı tavanı nedir. Kıdem tazminat tavanının üstünde tazminat ödemesi yapılabilir mi?

İşçiye aynı işverene bağlı olarak (deneme süreleri de dahil olmak üzere) minimum 1 yıl çalışması şartıyla ve 1475 sayılı kanunun yürürlükte bulunan tek maddesi olan 14. Maddesinde sayılan fesih hallerinden biriyle iş akdinin feshedilmesi halinde, çalıştığı her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. 
   Tazminat tutarı, giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanır ve çalışılan yıl ile çarpılarak, toplam tazminat miktarı elde edilir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ödenecek tutardan sadece damga vergisi (%0,759) kesintisi yapılmaktadır. 
            Giydirilmiş brüt ücret, işçiye verilen aylık çıplak ücrete, süreklilik gösteren; ikramiye, prim, yol, yemek, yakacak yardımı vb. ödemelerin eklenmesiyle bulunan ücrettir. 
    Mülga 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü Maddesine göre “kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi geçemez.” Hükmü konulmuş, ilgili yasa maddesi 4857 sayılı İş Kanunu’nda da geçerliliğini korumuştur. Yapılan düzenleme ile devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna (şu anda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı) yıllık ödenecek minimum emekli ikramiyesi tutarı göz önünde bulundurularak yapılan hesaplama şekline kıdem tazminatı tavanı denir. 
       Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, kıdem tazminatı tavan tutarı "Ocak-Haziran" ve "Temmuz-Aralık" olmak üzere senede iki kere belirlenmektedir. Kıdem tazminatı tavan tutarı 01.07.2021- 31.12.2021 döneminde geçerli olmak üzere; 01.07.2021 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 8.284,51 TL olarak belirlenmiştir.  
    Çalışan kişi ne kadar yüksek ücret alırsa alsın ve giydirilmiş ücreti ne kadar dolgun olursa olsun, hesaplanacak kıdem tazminatına esas ücret şu an için 8.284,51 TL geçemez.  
Kıdem Tazminatı Tavanı Aşarsa Ne Olur? 
İşverenliğin istemesi durumunda kıdem tazminatı tavan miktarı üzerinde tazminat ödemesinde herhangi bir engel yoktur. Kıdem tazminatının tavana kadar olan kısmı için sadece damga vergisi kesintisi yapılır. Kıdem tazminatı çalışanların yıllar boyunca sarf ettiği emeğin karşılığı olması neticesinde gelir vergisi ve SGK primleri açısından istisna kapsamındadır. 
Eğer işveren tavanın üzerinde bir tazminat ödenmesine karar vermişse tavanı aşan kısım gelir vergi ve sigorta primine tabi tutularak hesaplanması gerekmektedir.