Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Nakdi Yemek Yardımı Sigorta İstisnasında Değişiklik Yapıldı

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 11 Kasım 2022 Tarihli ve 32010 Sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bilindiği üzere, yemek parası adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak günlük asgari ücretin % 6’sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır. İlgili Yönetmelik değişikliği ile, günlük asgari ücretin % 6’sına ilişkin sınır yürürlükten kaldırılmış olup, uygulanacak istisna tutarının belirlenmesi hususunda SGK Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir. Bu noktada, yemek yardımının nakdi yapılması halinde uygulanacak günlük istisna tutarı SGK tarafından belirlenecektir.

 

Yönetmeliğe yukarıdaki “Dokümanı İndir” kısmından ulaşabilirsiniz.