Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

SGK Geriye Yönelik Belge ve Kanun Değişikliği İşlemleri

30.30.2021

SGK Geriye Yönelik Belge ve Kanun Değişikliği İşlemleriDÖKÜMANI İNDİR

Bilindiği üzere, SGK e-bildirge V2 sisteminde yer alan “Tahakkuk Nedeni D” menüsünden geriye yönelik kanun numarası değişikliği yapılması, 1/5/2021 tarihi itibarıyla internet ortamında işveren kullanımına kapatılmıştır.

 

Bununla birlikte, SGK tarafından yayınlanan 17.09.2021 tarihli ve “Geriye Yönelik Belge Değişikliği İşlemleri” konulu Genel Yazıyla,  geriye yönelik kanun türü değişiklikleri hususunda, toplu iş sözleşmesi kapsamında günsüz ek nitelikte belge verilen dönemler, 30/6/2020 tarihinden sonra sisteme yüklenen aynı kanun numarasından ikinci ek nitelikteki belgeler ve aynı kanun numarasından ikinci ek nitelikteki belgelerin 1/5/2021 tarihinden sonra sisteme yüklenmesine izin verilmemesi hususunda açıklama yapılmıştır.

 

1-Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında Günsüz Ek Nitelikte Belge Verilen Dönemler:

 

Geriye yönelik teşviklerin alınabilmesi hususundaki Kanun hükmünün yürürlükte olduğu dönemlerde toplu iş sözleşmesi kapsamında günsüz ek nitelikte belge girişi olan ay/dönemlere ait teşvik değişikliği yapmaya çalışan, ancak sistemsel nedenle geriye yönelik belgelerini bugüne kadar yükleyemeyen işverenlerin mağduriyetine sebep olunmaması bakımından, internet ortamında e-bildirge V2 sisteminde yer alan “Tahakkuk Nedeni D” bölümü 31/12/2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar sadece toplu iş sözleşmesi kapsamında günsüz ek nitelikte belge verilen dönemlerle sınırlı olacak şekilde işverenlerin kullanımına açık bırakılacaktır.

 

Dolayısıyla, 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) toplu iş sözleşmesi kapsamındaki dönemlerle sınırlı olmak kaydıyla, geriye yönelik teşvikten yararlanma veya yararlanılan teşvikin değiştirilmesi işlemi işverenlerce internet ortamında yapılabilecek olup bu kapsamda 1/5/2021 tarihi ila 31/12/2021 (bu tarih dahil) tarihleri arasında SGK Ünitelerinin onay ekranlarına düşürülen geriye yönelik teşvik değişikliği dönemlerinin sisteme yüklenme tarihi yönüyle reddedilmemesi, program çalışmalarının tamamlanmasına kadar şube onay ekranlarında bekletilmesi (sistem henüz tam anlamıyla çalışmamaktadır.) gerekmektedir.

 

2- 30/6/2020 Tarihinden Sonra Sisteme Yüklenen Aynı Kanun Numarasından İkinci Ek Nitelikteki Belgeler:

 

Bilindiği üzere, SGK tarafından 2018/Nisan ayı ve sonrasına, gerekse 2018/Mart ayı ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği için yasal sürede başvuru şartının sağlanmış olması kaydıyla teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği talebinde bulunan işverenlerin, bu başvurularına ilişkin iptal/asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini en geç 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma göndermeleri gerektiği, 30/6/2020 tarihinden sonra sisteme yüklenen belgelerin işleme alınmayacağı açıklanmıştır.

 

Buna göre, geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişikliği yapılan belgeler, onay işlemlerinin tamamlanması amacıyla SGK ünitelerinin onay ekranlarına düşürülmüş olup onaylama işlemi tamamlanmayan dönem/dönemlere ait olan ve onaylama işlemi tamamlanmayan kanun numarasından ikinci ek belge girişlerine sistem tarafından izin verilmemiştir (Birinci ek belgenin ünitelerce onaylanıp onaylanmayacağı ya da reddedilip reddedilmeyeceği bilinemediğinden ikinci ek belge girişine sistem tarafından izin verilmemiştir).

 

Örneğin; 2019/Mayıs ayında 05510 kanun numarası ile bildirilen 10 sigortalı, 46486 kanun numarası ile bildirilen 5 sigortalı olduğu ve 05510 kanun numarası ile bildirilen 10 sigortalıdan 3 sigortalı ile 46486 kanunla bildirilen 5 sigortalının 06111 kanun numaralı ek belgeye çevrilmek istendiği varsayıldığında, 05510 iptal ve karşılığı birinci ek nitelikli 06111 kanun numaralı belge için şube onayı yapılmadan, aynı döneme ait 06111 kanun numaralı ikinci ek nitelikli belgenin yüklenmesine izin verilmemiştir.

Bu durumda, Ünitelerce 30/6/2020 tarihine kadar şube onay işlemi tamamlanmayan döneme ait aynı kanun numarasından ikinci ek nitelikli belgeler işverenlerce sisteme yüklenemediğinden, Ünitelerce onay işleminin tamamlanmasını bekleyen işverenlerimizin mağduriyetine neden olunmaması bakımından, 30/6/2020 tarihinden sonra da 1/5/2021 tarihine kadar bu nitelikteki ikinci ek belge girişlerine sistem üzerinden izin verilmiştir.

 

Sistem tarafından, 2018/Mart ve öncesi dönemler için internet ortamında başvurunun yapılıp yapılmadığı, 2018/Nisan ve sonrası dönemler için ise internet ortamında başvuru olup olmadığı, başvuru bulunmaması halinde 6 aylık yasal süre içerisinde belgelerin sisteme yüklenip yüklenmediğine ilişkin kontroller yapılarak başvuru şartına uygun olan işyerleri için ikinci ek belge girişine izin verilmiş, başvuru şartına uygun olmayan işyerleri için izin verilmemiştir.

 

Bu bağlamda, 30/6/2020 tarihi ile 1/5/2021 tarihi arasında internet ortamında yüklenmesine izin verilen ve ünite şube onay ekranlarına düşürülen ikinci ek niteliğindeki belgelerin onaylama işleminin yapılması mümkün bulunmakta olup ilgili teşvik Kanunlarında aranılan tüm şartların sağlanması kaydıyla başvuru şartına ya da sisteme yüklenme tarihine bakılmasına gerek bulunmamaktadır.

 

3- Aynı Kanun Numarasından İkinci Ek Nitelikteki Belgelerin 1/5/2021 Tarihinden Sonra Sisteme Yüklenmesine İzin Verilmemesi:

 

İkinci maddede açıklanan aynı kanun numarasından ikinci ek nitelikteki belgelerin 30/6/2020 tarihinden sonra 1/5/2021 tarihine kadar sisteme yüklenmesine izin verilmiş olmakla birlikte, 1/5/2021 tarihi itibarıyla internet ortamından sisteme yüklenmesi engellenmiştir.

 

1/5/2021 tarihi ve sonrasında internet ortamından işverence sisteme yüklenmesi imkânı olmayan geriye yönelik teşvikten yararlanma veya yararlanılan teşvikin değiştirilmesine ilişkin ikinci ek niteliğindeki belgeler, birinci ek belgeler onaylanmadığı sürece işleme alınamadığından, işverenlerce talep edilmesi halinde Ünitelerce işleme alınması gerekmektedir.

 

Aynı döneme ait ikinci ek belgenin Ünitelerce işleme alınabilmesi için kağıt ortamında aylık prim ve hizmet belgesi talep edilmesine gerek bulunmamakta olup işverenlerden alınacak dilekçeye istinaden (işlem yapılacak döneme ait ikinci ek belge olması şartıyla) "İşveren İntra-Tahakkuk Giriş-Tahakkuk Nedeni D" bölümünden işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

 

Bununla birlikte, değişiklik yapılacak dönem, iptal edilmek istenen kanun numarası, değiştirilmek istenen ek belgenin kanun numarası, iptal edilecek sigortalı/sigortalıların T.C. kimlik numarası, isim-soyisim v.b. bilgilerin işverenden alınacak dilekçede belirtilmesi sağlanacaktır.

 

Genel Yazıya yukarıdaki “DOKÜMANI İNDİR” kısmından ulaşabilirsiniz.