Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

12 Mayıs 2021 tarihinde arife günü ile başlayan Ramazan Bayramı’nda işçiyi çalıştırmak için önceden onay alınması gerekir mi? 
-12 Mayıs 2021 tarihinde arife günü ile başlayan Ramazan Bayramı’nda arife günleri dahil işyerinde çalışan işçiye, bu çalışma karşılığında ücret yerine izin kullandırılabilir mi? 
-12 Mayıs 2021 tarihinde arife günü ile başlayan Ramazan Bayramı’nda arife günleri dahil işyerinde çalışan işçiye, bu çalışma karşılığı ücret nasıl ödenir? 
- Haftanın 6 günü üç posta halinde 07.00-15.00, 15.00-23.00 ve 23.00-07.00 çalışılan işyerinde   12 Mayıs 2021 tarihinde başlayan Ramazan Bayramının 3. ve son günü 23.00-07.00 vardiyasında çalışan işçi herhangi bir zamlı ücrete hak kazanmış olur mu? 
Halen yürürlükte olan 2429 sayılı “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” ile bir yıl içindeki genel tatil günlerinin hangi günler olduğu belirlenmiştir.  29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Aşağıda genel tatil günleri sayılmıştır.  
-23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 
               -19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 
-30 Ağustos günü Zafer Bayramı, 
-Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 3,5 gündür. 
- Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 gündür. 
-1 Ocak günü yılbaşı tatili, 
- 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü  
-15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir. 
İş kanunu 47. Maddesinde “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir. Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” şeklinde amir hüküm bulunmaktadır.  
Buna göre işçilerden bu günlerde çalışması için önceden gerek is sözleşmesiyle gerekse ayrıca yazılı onay alınması gerekir. Bu günlerde çalışmaya onay vermeyen işçi işe gelmez ise devamsızlık yaptığı şeklinde değerlendirme ve işlem yapılamaz, 
Bu günlerde yapılan çalışmanın karşılığı 4857 sayılı iş kanunun amir hükmü ve çok sayıda Yargıtay kararı uyarınca mutlak suretle en az bir günlük (bir yevmiye) ücrettir. Bu çalışmalar için önceden veya sonradan verilen izinler geçersizdir. UBGT günlerinde yapılan çalışmaların karşılığı olan ücretlerin ücret bordrosunda ve ücret hesap pusulasında ayrı bir kalemde gösterilmek suretiyle tahakkuk ve tediye edilmesi hem normal bir iş müfettişi denetiminde hem de arabuluculuk ve yargısal süreçte ispat yükümlülüğü açısından son derece önem arz etmektedir. Ayrıca bu günlerde hangi işçinin ne kadar çalıştığının tespiti mahiyetinde mutlak suretle günlük olarak işçilerin çalışma sürelerinin uygun araçlarla takip ve kayıt altına alınması gerekmektedir.  
İşçi bu günlerde isterse işyerinde 1 saat bile çalışmış olsa bir günlük ücrete hak kazanmış olacaktır. Buradaki ücret hesabında fazla çalışma hükümleri esas alınmaz. Dolayısı ile “Haftanın 6 günü üç posta halinde 07.00-15.00, 15.00-23.00 ve 23.00-07.00 çalışılan işyerinde   12 Mayıs 2021 tarihinde başlayan Ramazan Bayramının 3. ve son günü 23.00-07.00 vardiyasında çalışan işçi ekstradan bir günlük ücrete hak kazanmıştır.  
Son olarak İşçiler UBGT döneminde yıllık izin kullanmak için işverenliğe başvurmuşsa bu günlerin hesabı yapılarak yıllık ücretli izin süresine eklenmesi gerekmektedir.  
Örnek: aylık brüt 3600-? ücretle çalışan işçi Murat, 2021 yılı mayıs ayında 1 mayısta izin kullanmış, 19 Mayıs da çalışmış ve 12 Mayıs öğleden sonra başlayan Ramazan Bayramı'nda arife günü dahil bayramın son günü dahil çalışmıştır. PDKS kayıtlarının incelenmesi sonucunda. Işçinin bu ayda 02.05.2021-07.05.2021 haftasında 10 saat fazla çalışması da bulunmaktadır. Bu durumda kendisine mayıs ayı için ödenecek toplam ücret nedir.   
Öncelikle işçinin bir günlük ve (1) saatlik ücretinin tespiti gerekir. 1 günlük ücret aylık ücretin 30 güne bölünmesiyle bulunur. 1 günlük ücret 3600/30=120,00-? 
Saatlik ücret ise günlük ücretin 7,5 saate bölünmesiyle bulunur. 1 saatlik ücret 120/7,5= 16-? 
Fazla çalışma saatlik ücretin 1,5 katı olarak uygulanır 16x1,5=24, 
Fazla çalışma ücreti 24x10,00-? =240,00-?
İşçi mayıs ayında 4,5 gün ubgt çalışması yapmıştır.  Ubgt hesabı 4,5x120=540,00-? 
Aylık toplam ödenmesi gereken ücret 3600+240+540= 4.380,00-?(brüt ücret)