Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(No: 2024-32/69) Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

Yapılan düzenleme ile Dövizle ödeme yasağının uygulanma esasları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Düzenlemede yer alan ve aşağıda da belirtilen hallerde geçmişe dönük yükümlülükler dövizle yerine getirilebilecektir:

 

  1. 19/4/2022 tarihinden önce akdedilen menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında, bu tarihten önce dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

 

  1. 19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

 

  1. Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

 

  1. Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/12) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/4) kapsamında, aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar ile İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki İhracat Konsorsiyumu ve E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki E-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler üzerinden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

 

 

  1. Gümrük beyannamesine tabi tutulan ihrakiye satış ve teslimi dahil 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

 

  1. Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri.

* Bu Sirkü Hizmeti İŞ ORTAĞIMIZ BEYKENT VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Tarafından sağlanmaktadır.