Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasına Diğer Bazı İllerdeBaşlanılması

Bilindiği  üzere,  24.9.2021  tarihli  ve  31608  sayılı ResmîGazete’deyayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin” Yönetmelik 1.10.2021tarihinde yürürlüğe girmiştir.

e-Tebligat  sisteminin  kapsamının  genişletilmesi  amacıyla 7.10.2022 tarihinden  itibaren Adana -Antalya -Aydın -Balıkesir -Denizli-Diyarbakır-Erzurum-Hatay -İstanbul-İzmir-Kahramanmaraş -Kayseri-Kocaeli -Malatya-Manisa -Mardin-Mersin -Muğla-Ordu -Sakarya -Samsun-Şanlıurfa -Tekirdağ -Trabzon-Van  illerinde e-Tebligat başvurusu  yapmış  ve  yapacak  olan  muhataplara  elektronik  tebligat  gönderilmeye başlanacaktır.Yukarıda sayılan pilot illerde e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer illerdeki gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edilecektir.