Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

İlave Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi (2021 Yılı)

İlave asgari geçim indirimi uygulamasına göre, net ücretleri, sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.

 

Belirtilen esaslara göre hesaplanan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, çalışanın ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarın ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir.

 

Asgari geçim indiriminin toplamı, çalışanın o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır.

 

Uygulamaya ilişkin net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade etmektedir.

 

Çalışana yapılan ve ücret olarak kabul edilen tazminat ve prim gibi mutat olmayan ödemeler, esas itibarıyla yıllık bazda ücretlinin gelirini artırdığından, bu ödemeler nedeniyle üst dilime girilmesi nedeniyle aylık net ücretin düştüğünden söz edilemeyecek ve ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

 

Çalışanın, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin Ocak ayında sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere ödenen net ücretin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır.

 

 

 

Örnek: Bekâr ve çocuksuz olan çalışan Bay (A)’nın, 2021 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 2.825,90 TL dir.

 

2021 yılı gelir vergisi tarifesi nedeniyle Bay (A)’nın, 2021 yılı Ağustos ayı net ücreti 2541,23 TL’ye Ekim, Kasım ve Aralık ayı net ücreti ise 2405,55 TL’ye düşmektedir.

 

Bay (A)’nın, Ağustos ayından itibaren eline geçen net ücretinin 2.825,90 TL’nin altında kalması nedeniyle, Ağustos ayı için (2.825,90-2541,23) 16,36 TL, Eylül,  Ekim, Kasım ve Aralık ayları için ise (2.825,90 -2405,55) 152,04 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek çalışana ödenecektir.

 

2021 yılının tüm aylarına ilişkin örnek hesaplamaya yukarıdaki “DOKÜMANI İNDİR” kısmından ulaşabilirsiniz.