Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

TURİZM TEŞVİKLERİ

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Kapsamındaki Destekler

16/3/1982 tarihli ve 17635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2634
sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine istinaden turizm sektöründe
faaliyet gösteren işletmelere teşvik ve destek sağlanmaktadır.

2634 sayılı Kanunda yer alan teşviklerden Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm
Yatırımı veya İşletmesi Belgesi alan tesisler yararlanabilmektedir.

2634 sayılı Kanunun 5/a maddesinde “Turizm sektöründe; bu Kanun ve diğer
mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için
Bakanlıktan, turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunludur”
hükmü yer almaktadır.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 13 üncü maddesinde ise “Turizm sektöründeki
teşvik tedbirleri ile turizm yatırım ve işletmelerinin bu teşviklerden yararlanma usul ve
esasları, Bakanlığın koordinatörlüğünde ilgili bakanlıklar ve Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir.

Yatırımlar için öncelik sırası; kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm
merkezleri ve Bakanlıkça tespit edilen diğer yerlerdir.

Belgeli işletmelerden Cumhurbaşkanlığınca her yıl belirlenen döviz miktarını
sağlayanlar, ihracatçı sayılırlar.” hükümlerine yer verilmiştir. 

İlgili Dosyaya yukarıdaki “ DOKÜMANI İNDİR” kısmından ulaşabilirsiniz.