GİZLİLİK POLİTİKASI

RASYONEL DANIŞMANLIK VE DENETİM GİZLİLİK POLİTİKASI

 

RASYONEL İŞ GİRİŞİMİ YÖNETİM DANIŞMANLIK İNSAN KAYNAKLARI LTD. ŞTİ. (“Rasyonel Danışmanlık ve Denetim”) olarak  www.rasyoneldanismanlik.com ve tesvik.rasyoneldanismanlik.com internet sitelerimizin kullanımı kapsamında ziyaretçilerimizden veya üyelerimizden topladığımız verilerin gizliliğinin korunmasına hassasiyetle yaklaşmakta olup söz konusu verilerin toplanması, aktarılması ve kullanılmasında ulusal ve uluslararası anlamda kabul gören mahremiyet standartları çerçevesinde benimsediğimiz prensip ve prosedürleri sizlerle işbu “Gizlilik Politikası” (“Politika”) vasıtasıyla paylaşmaktayız.

1. TANIMLAR

İşbu Politika kapsamında;

1.1 Rasyonel Danışmanlık ve Denetim: RASYONEL İŞ GİRİŞİMİ YÖNETİM DANIŞMANLIK İNSAN KAYNAKLARI LTD. ŞTİ.

1.2 KVK Politikası: Rasyonel Danışmanlık ve Denetim Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası,

1.3 Politika: Rasyonel Danışmanlık ve Denetim Gizlilik Politikası,

1.4 Üye: İnternet siteleri üzerinden hizmetlerimiz kullanan kişi veya firmalar,

1.5 Ziyaretçi: İnternet sitelerimize üye olmadan hizmetleri kullanan kişi veya kişiler, anlamına gelmektedir.

 

2. İnternet Sitelerini kullanırken bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz

www.rasyoneldanismanlik.com üzerinden iletişim formları vasıtasıyla;

 • İsim-soy isim,

 • Elektronik posta ve

 • Mesaj içeriğinde belirteceğiniz kişisel verileriniz

 

tesvik.rasyoneldanismanlik.com  üzerinden

 • Üye Firma İletişim Bilgileri,

 • Üye firma ile yapılan sözleşmenin yerine getirilmesi için, işlenmesi kanunlarda açıkça öngörülen üye firma çalışan personel bilgileri

 

İnternet Siteleri üzerinden toplanmaktadır be bu  veriler KVK Politikası kapsamında işlenmekte ve Rasyonel Danışmanlık ve Denetim Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’na göre saklanmakta, silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

3. Çocuklara ilişkin veriler

Rasyonel Danışmanlık ve Denetim web sitelerimiz yetişkinler tarafından kullanılması öngörülmüş olup, çoçuklara yönelik değildir. Üye ve ziyaretçilerin İnternet Sitemiz üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretine sahip reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerin ancak kanunen reşit sayılan kişiler (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) ile reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak veli veya yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabilirler.

 

Reşit olmayan kişilerin kişisel verilerini bizimle paylaşması veli veya yasal temsilcisinin sorumluluğundadır.

 

Veli veya yasal temsilci olarak onayınız olmadan İnternet Siteleri üzerinden paylaşılan verilere ilişkin olarak rasyonelis@hs01.kep.tr elektronik posta adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

 

4. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız

Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere;

 • İnternet Siteleri üzerinden sunduğumuz hizmetleri geliştirebilmek,

 • Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak,

 • Şikayetleri cevaplandırarak etkin bir müşteri hizmeti sunmak,

 • Üye ve ziyaretçilerimize kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak, 

 • Kullanıcıların istek, öneri, şikayet ve yardım talepleri kapsamında onlarla iletişime geçmek,

 • Hukuka aykırı içeriklerin önlenmesi kapsamında gerekli hukuki tedbirleri almak ve

 • Üye firma ile yapılan sözleşmenin yerine getirilmesi, amaçlarıyla kişisel veriler kullanılmaktadır.

5. Kişisel verilerin paylaşılması

Kişisel verileriniz, KVK Politikası kapsamında, işbu Politika’ya uygun olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca gerektiğinde anonimleştirilerek grup şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı ve geliştirilmesi doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerce ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde yurt dışına ve yurt içine aktarılabilecektir. Yurt içi / Yurt Dışı Aktarım Listesi Kurumumuzun Kişisel Veri Envanteri kapsamında  hazırlanmış olup VERBISE e kayıt ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu  Bilgisi dahilinde olacaktır.

 

6. İnternet Siteleri ve Mobil Uygulamalar’ımız üzerinden üçüncü kişi internet siteleri veya uygulamalara verilen linkler

İnternet Siteleri ve Mobil Uygulamalar’ımız üzerinden Facebook ve Twitter gibi 3. kişi internet siteleri, mobil uygulama ve portallere link verilmektedir. Söz konusu internet sitesi ve uygulamaların kullanımı kapsamında toplanan kişisel verileriniz işbu Politika’nın kapsamı dışındadır. Bu nedenle, 3. kişi internet siteleri ve mobil uygulamaların kişisel verileri işleme ve gizlilik politikalarının incelenmesi tavsiye edilir.

 

7. Çerezler

İnternet Siteleri ve Mobil Uygulamalar’ımızın düzgün bir şekilde çalışmasına, kişiselleştirilmiş bir şekilde kullanıcılara hizmet sunabilmemize ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesine imkan sağlayan ve çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları vasıtasıyla da verileriniz toplanmaktadır. Çerez kullanımı hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen Rasyonel Danışmanlık ve Denetim Çerez Politikası’nı inceleyiniz.

 

8. Otomatik olarak topladığımız diğer bilgiler

Kullandığımız donanım ve yazılım teknolojilerini ve sunduğumuz diğer hizmetleri geliştirmek, müşteri, kullanıcı ve ziyaretçilerimizin bireysel veya kurumsal talep ve ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek, söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında karşılaşılan teknik problemleri gidermek ve altyapımızı denetlemek amacıyla size ilişkin kişisel veri toplayabiliriz. Örneğin, sunucularımız İnternet Sitelerimize erişen cihazların IP adresleri, eriştikleri sayfalar, ziyaret tarihleri ve tarayıcı türü ve dili gibi bazı bilgileri otomatik olarak saklamaktadır.

 

9. Veri Güvenliği

Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi, saklanması ve bunlara yalnızca yetkisi olan kişilerin erişebilmesini sağlamak amacıyla fiziksel güvenlik önlemlerinin yanı sıra zafiyet tarama testleri, virüs koruma yazılımları ve ağ güvenliği sistemleri dahil olmak üzere güncel teknolojik imkanlar dahilinde makul olan her türlü teknik ve idari önlemi almaktayız. Bununla birlikte kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması amacıyla kullanılan sistemler periyodik olarak güncellenmekte ve gözden geçirilmektedir. Bu kapsamda birçok başka belgenin yanında Bilgi Güvenliği Politikası’na ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı’na uygun davranmakta ve ilgili risk değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca, üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak, mevcut kişisel bilgi ve verilerin silinmesi veya değiştirilmesi ya da bunlara erişilmesi halinde işbu hususu raporlamayı ve ilgili kişi ve makamlara bildirmeyi taahhüt etmekteyiz.

 

10. Elektronik iletiler

Size, bilgilendirme ve iletişim amaçları dahilinde gönderdiğimiz kısa mesaj, elektronik posta veya anlık ileti hizmetlerinden ilgili mesajlarda yapılan yönlendirmeler ile çıkabilirsiniz.

 

11. Politika’nın güncellenmesi

İşbu Politika’nın hükümleri kısmen veya tamamen, internet sitelerimiz de yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girmek üzere, değiştirilebilir ya da yenilenebilir. Bu hususta sizlere bir bildirimde bulunulmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu ortamları takip etmenizi önermekteyiz.

 

12. İletişim bilgileri

İşbu Politika’nın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili sorularınızı, çekincelerinizi veya şikayetlerinizi; rasyonelis@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine ve/veya  Mithat Ulu Ünlü Sok. No:7 Gelişim İş Merkezi Kat -1 34394 ESENTEPE – ŞİŞLİ İSTANBUL adreslerine iletebilirsiniz.

BİZİ TAKİP EDİN

İLETİŞİM

Tophanelioğlu Caddesi Arduman İş Merkezi No:6 B Blok Kat:2 Altunizade / Üsküdar İSTANBUL

0 216 6511884

ISO-27001.png
ISO-18001-2007.png
ISO-9001-2015.png

©2017 rasyoneldanismanlik