Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Gümrükte Gözetim Bedeli Üzerinden Alınan Vergilere İlişkin Danaştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı Yayımlandı.

26 Mart 2024 tarih 32501 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun 24.01.2024 tarih 2023/6 Esas No.lu Kararı ile;

  • Eşyanın kıymetinin, gözetim tebliğindeki kıymete eşitlenecek tutarda yurt dışı gider kalemine ihtirazı kayıtla beyanda bulunmak suretiyle artırılması nedeniyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 242. maddesi uyarınca tahakkuka yapılan itirazın reddine ilişkin işlemin İPTALİNE ve,
  • Vergilerin iadesi talebiyle açılan davada, ithal edilen eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesinde; öncelikle satış bedelinin esas alınması, satış bedelinin esas alınması için gerekli koşulların mevcut olmadığının tespit edilmesi halinde sırasıyla diğer yöntemlere başvurulması; satış bedeli yönteminin terk edilme nedenlerinin somut olarak ortaya konulmadığı sonucuna varılması halinde işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılması gerektiğine karar verilmiştir.

* Bu Sirkü Hizmeti İŞ ORTAĞIMIZ BEYKENT VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Tarafından sağlanmaktadır.