Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

EYT Yasal Düzenlemesi Değişiklik Yapılarak TBMM’de Kabul Edildi

30.01.2023 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

 

(Not: Henüz SGK’ya emeklilik müracaatında bulunulamaz. Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.)

 

1. 08/09/1999 tarihinden önce ilk sigorta girişi olanlardan, EYT’ye ilişkin Kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan eski ifadesiyle SSK kapsamında emekli olacaklar için aşağıdaki çizelgedeki koşulların, Bağkur kapsamında emekli olacaklar içinse kadınlar için 20 yıl 7200 gün, erkekler için 25 yıl 9000 prim gününü tamamlamaları halinde, yaş koşulu aranmaksızın emekli aylığından yararlanacaklardır.

 

2. EYT kapsamında emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa emekli aylığı bağlananlardan, emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten çıkış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan işyerinde SGDP’ye tabi çalışmaya başlamaları halinde, SGDP primi işveren hissesi, 5 puanlık indirim sonrasında %19,5 olarak uygulanacaktır. SGDP işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, söz konusu çalışandan dolayı bu indirimden tekrar yararlanılamayacaktır. (Kanun teklifinde 10 gün olan başvuru süresi, sunulan Önerge ile 30 gün olarak revize edilmiştir.)

 

Not: 5510 Sayılı Kanun’un 4/1-a bendi (eski ifadesiyle SSK) kapsamında emekli olacaklar için aşağıdaki çizelge geçerlidir.

 

Cinsiyet

Sigorta Başlangıç
Tarih Aralığı

Sigortalılık Süresi

Gün Sayısı

KADIN

09.09.1981

23.05.1984

20

5000

KADIN

24.05.1984

23.05.1985

20

5000

KADIN

24.05.1985

23.05.1986

20

5075

KADIN

24.05.1986

23.05.1987

20

5150

KADIN

24.05.1987

23.05.1988

20

5225

KADIN

24.05.1988

23.05.1989

20

5300

KADIN

24.05.1989

23.05.1990

20

5375

KADIN

24.05.1990

23.05.1991

20

5450

KADIN

24.05.1991

23.05.1992

20

5525

KADIN

24.05.1992

23.05.1993

20

5600

KADIN

24.05.1993

23.05.1994

20

5675

KADIN

24.05.1994

23.05.1995

20

5750

KADIN

24.05.1995

23.05.1996

20

5825

KADIN

24.05.1996

23.05.1997

20

5900

KADIN

24.05.1997

23.05.1998

20

5975

KADIN

24.05.1998

23.05.1999

20

5975

KADIN

24.05.1999

8.09.1999

20

5975

ERKEK

09.09.1976

23.05.1979

25

5000

ERKEK

24.05.1979

23.11.1980

25

5000

ERKEK

24.11.1980

23.05.1982

25

5075

ERKEK

24.05.1982

23.11.1983

25

5150

ERKEK

24.11.1983

23.05.1985

25

5225

ERKEK

24.05.1985

23.11.1986

25

5300

ERKEK

24.11.1986

23.05.1988

25

5375

ERKEK

24.05.1988

23.11.1989

25

5450

ERKEK

24.11.1989

23.05.1991

25

5525

ERKEK

24.05.1991

23.11.1992

25

5600

ERKEK

24.11.1992

23.05.1994

25

5675

ERKEK

24.05.1994

23.11.1995

25

5750

ERKEK

24.11.1995

23.05.1997

25

5825

ERKEK

24.05.1997

23.11.1998

25

5900

ERKEK

24.11.1998

8.09.1999

25

5975