Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

16.02.2024 tarih ve 32462 sayılı Resmi Gazete'te İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliğinde Değişik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.1) yayımlandı.

 

Bu Tebliğ ile 28/12/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7491 Sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununun döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin istisna hükümlerinde yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapılmakta ve değişiklikler "İhracat Ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği"ne işlenmektedir. 

 

Tebiğe göre ;

 

  • Damga vergisi ve harç istisnasının yalnızca ülkeye döviz girişine hizmet eden yabancı para ile finanse edilen yatırımlar yönünden devamı amacıyla, istisna yabancı para ile finanse edilen yatırımlarla sınırlı hale getirilmiştir.

 

  • Mevcut durumda cari yıl yatırım programlan Cumhurbaşkanı Kararlan ile yürürlüğe konulduğundan, mülga Kalkınma Bakanlığına yapılan atıf değiştirilmiştir.

 

  • İhaleye çıkılma tarihi olarak, ilan yapılan ihalelerde ilan tarihi, ilan yapılma zorunluluğu olmayan ihalelerde ise ihaleye davet tarihi esas alınacaktır.

 

  • Yapılan değişiklik, 28.12.2023 tarihinden sonra çıkılan ihalelere uygulanmak üzere, bu tarihte yürürlüğe girmiştir.

* Bu Sirkü Hizmeti İŞ ORTAĞIMIZ BEYKENT VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Tarafından sağlanmaktadır.