Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

SGK Asgari İşçilik Hesaplamasında Dikkate Alınacak 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Yayınlandı

Bilindiği üzere, gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında SGK tarafından yapılacak ilişiksizlik belgesine ilişkin asgari işçilik araştırması; inşaat maliyetine SGK tarafından yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılmaktadır. Bina maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa SGK tarafından tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanır. Yapılacak hesaplamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilerek Resmi Gazetede yayımlanan birim maliyet bedelleri esas alınmaktadır.

 

Bu noktada, 13 Eylül 2022 Tarihli ve 31952 Sayılı Resmî Gazete yayınlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ile, SGK tarafından yapılacak ilişiksizlik belgesine ilişkin asgari işçilik incelenmesinde kullanılacak 2022/3 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,  genel giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek ilgili Tebliğ ekinde gösterilmiştir.

 

Listeye yukarıdaki “Dokümanı İndir” kısmından ulaşabilirsiniz.