Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

27256 ve 17256 Kanun Teşviklerindeki İstihdam Taahhüdüne İlişkin Aykırı Çıkış Durumları Yayınlandı

SGK

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 06.07.2021 tarihli ve  “4447 sayılı Kanunun Geçici 27 ve 28’inci Maddelerinde Yer Alan Prim Destekleri” konulu genel yazıyla,  “27256” ve “17256” kanun numaralı teşvikler hususunda, işçinin istifası, ölüm, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle fesih halinin gerçekleşmesi gibi sebeplerle iş akdinin sona ermesi halinde istihdam zorunluluğunu sağlamayan işverenin yararlandığı prim teşviklerinin geri alınıp alınmayacağı hususundaki detaylar açıklanmıştır.

 

Buna göre, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 ve 28’inci maddelerinde yer alan prim desteklerinden yararlanılan sigortalıların iş sözleşmelerinin;

 

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,

4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,

15- Toplu işçi çıkarma,

17- İşyerinin kapanması,

19-Mevsim bitimi,

20-Kampanya bitimi,

22- Diğer nedenler,

25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,

34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,

 

İşten çıkış kodlarıyla feshedilmesi nedeniyle işverenin destek sonrası istihdam zorunluluğunu sağlayamaması halinde, bu işverenlerin 4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve anılan Kanunun geçici 28’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yararlandığı tüm prim desteklerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınması gerekmektedir.

 

Bununla birlikte, 4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve anılan Kanunun geçici 28’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yer alan prim desteklerinden yararlanılan sigortalıların tamamının iş sözleşmelerinin yukarıda belirtilen işten çıkış kodları dışında bir kod ile sona ermesi halinde, 4447 sayılı Kanunun geçici 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ve anılan Kanunun geçici 28’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yararlanılan  prim destekleri işverenden geri alınmayacaktır.

Genel yazıya yukarıdaki “DOKÜMANI İNDİR” kısmından ulaşabilirsiniz.