Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine Yeniden Dahil Olma Zorunluluğunda Değişiklik Yapıldı

29 Aralık 2021 Tarihli ve 31704 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4980)” gereğince, “Çalışanların emeklilik planına yeniden dahil edilmesi” hususundaki ilgili yönetmeliğin aşağıdaki 8/c maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

“MADDE 8/C-(1)  Daha önce işverenleri tarafından bu Yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilmiş ancak cayma veya ayrılma hakkını kullanmış olan çalışanlar, Bakanlığın belirleyeceği esaslar dahilinde 3 yıl içinde bir defalığına otomatik olarak emeklilik planına tekrar dahil edilir. Bakanlık bu süreyi 1 yıla kadar azaltmaya ve 5 yıla kadar artırmaya yetkilidir.”

 

Buna göre, zorunlu bireysel emeklilik sisteminden 2017 yılı içinde cayma veya ayrılma hakkını kullanan çalışanların otomatik olarak yeniden sisteme dahil edilmesi söz konusu olmayacaktır.

 

İlgili Yönetmeliğe yukarıdaki “DOKÜMANI İNDİR” kısmından ulaşabilirsiniz.