Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ GÜNCELLENDİ

KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ GÜNCELLENDİ

Girişimciler tarafından uzun zamandır beklenen KOSGEB girişimcilik destekleri güncellendi! Güncellenen destekler ile iş yeri kurmak isteyen girişimciler yeni açıklanan İş Kurma Desteği ile iş yerlerini açabilecekler.

Açıklanan yeni destekler arasında bir diğer dikkat çeken destek türü ise İş Geliştirme Desteği. İşletmeler; iş kurma desteğine kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, iş geliştirme desteğine kuruluş tarihinden itibaren üç yıl içerisinde başvuru yapabilecekler.

Yenilenen KOSGEB Girişimcilik Destekleri Kapsamında Kimler Faydalanabilir?

Güncel KOSGEB girişimcilik destekleri kapsamında proje sunmak isteyen işletmelerin sağlaması gereken bazı koşullar bulunuyor.

 • İşletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve sistemde kayıtlı, işletme beyanının güncel ve aktif durumda olması gerekir.
 • Girişimci, İş Kurma Desteğine başvuru yapmadan önce geleneksel girişimci eğitimini; İş Geliştirme Desteğine başvuru yapmadan önce Girişimcilik Eğitimi Usul Esasları kapsamında sunulan ileri girişimci eğitimini tamamlamış olmalıdır.
 • Girişimcinin işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır.
 • İşletme; iş kurma desteğine kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, iş geliştirme desteğine kuruluş tarihinden itibaren üç yıl içerisinde başvuru yapabilir.
 • İş kurma desteğine, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.
 • İşletmenin, iş geliştirme desteğine başvuru yapabilmesi için, NACE Rev. 2’ye göre;
 • Kısım C-İmalat,
 • Bölüm 61-Telekomünikasyon,
 • Bölüm 62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,
 • Bölüm 63-Bilgi hizmet faaliyetleri veya
 • Bölüm 72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde faaliyet göstermesi gerekir.
 • Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden destek programına başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında; gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %25 ve üzeri ortaklığının/sahipliğinin bulunmaması gereklidir.
 • Girişimci işletmeyi münferiden temsile yetkili olmalıdır.
 • Destek Başvuru Formunda seçilen faaliyet konusu ile başvuruya konu projede/iş fikrinde belirtilen faaliyetin uyumlu olması gerekir.
 • İşletme/girişimci bu programdan bir kez faydalanabilirİşletme, iş kurma desteğinden ve iş geliştirme desteğinden birlikte yararlanabilir.
 • Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Yeni Girişimci Programı, Geleneksel Girişimci Destek Programı veya İleri Girişimci Destek Programından yararlanan girişimci/işletme bu destek programından yararlanamaz.

KOSGEB Girişimcilik Destek Miktarları

KOSGEB İş Kurma Desteği

KOSGEB Girişimcilik Destekleri kapsamında girişimcilere sunulan ilk program ilki İş Kurma Desteği. Bu destek ile girişimciler 20.000 TL’ye kadar kuruluş desteğinden yararlanabilecekler. Ayrıca personel giderleri için de destek alabilecek olan girişimciler, prim gün sayılarına göre 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarı kadar destekten faydalanabilecekler.

KOSGEB İş Geliştirme Desteği

KOSGEB İş geliştirme desteği kapsamında işletmeler kuruluş tarihleri itibarıyla 3 yıl içinde programa başvuru gerçekleştirebilecekler.

Program kapsamında işletmeler personel, makine-teçhizat, kalıp, yazılım, eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri için %80 destek oranı ile 1.500.000 TL’ye kadar geri ödemeli destekten faydalanabilecekler.