Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Deprem Felaketi Nedeniyle Alınan İstihdam Tedbirleri Yayınlandı

22 Şubat 2023 Tarihli ve 32112 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:125) gereğince, OHAL süresince istihdama ilişkin olarak aşağıdaki tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

 

1. KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI

 

OHAL süresince, depremden etkilenme durumuna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek il/ilçelerde bulunan işyerleri ve/veya deprem sebebiyle yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu belgeleyen işyerleri için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeden işverenlerin başvurusu doğrultusunda kısa çalışma ödeneği verilecektir.

 

2. İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

 

Deprem sebebiyle ilan edilen OHAL süresince, kararın alındığı illerde geçerli olmak üzere işten çıkarma yasağı uygulanacaktır. Bu kapsamda, deprem illerindeki çalışanların iş sözleşmesi, 4857/25-2 numaralı bendinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması veya faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir.

 

Bu hükme aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işverene, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

 

3. NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ

 

OHAL ilan edilen illerde; 06/02/2023 tarihi itibariyle iş sözleşmesi bulunanlardan,

a. Deprem sebebiyle uygulanan kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan,

b. İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması veya faaliyetinin sona ermesi sebebiyle iş sözleşmesi feshedilen ve bu kapsamda işsizlik ödeneğine hak kazanamayan,

c. Emekli aylığı almayanlara,

 

Kısa çalışma uygulanan dönemde ve işsiz kaldıkları süre kadar OHAL süresini aşmamak koşuluyla günlük 133,44 TL nakdi ücret desteği ödenecektir. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesilecektir.

 

4. SÜRELERE İLİŞKİN DİĞER TEDBİRLER

 

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki sendikaların yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmesi yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözüm ile grev ve lokavta ilişkin süreler OHAL ilan edilen illerde 06/02/2023 tarihinde itibaren OHAL süresince uzatılmıştır.

 

OHAL ilan edilen illerde, işverenlerin toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dahilinde işçilere verdikleri ücret kesme cezalarına ilişkin tutarların 1 ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı banka hesabına yatırılmasına ilişkin süre OHAL süresince uzatılmıştır.

 

 

Kararın tam metnine yukarıdaki “Dokümanı İndir” kısmından ulaşabilirsiniz.