Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayınladı

Bilindiği üzere, 05 Temmuz 2022 Tarihli ve 31887 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 64’üncü maddesine göre asgari ücret desteği 01.07.2022 tarihinden itibaren tekrar yürürlüğe girmiştir.

 

Buna göre, uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

 - 2021 yılının aynı ayına ilişkin verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 179,00 TL ve altında (toplu iş sözleşmesine tabi işyerleri için 358,00 TL) bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2022 yılında cari aya ilişkin verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

- 2022 yılı içinde ilk defa açılan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

 

2022 yılı Temmuz ilâ Aralık ayları için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (Aylık 100,00 TL), bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

 

Bu destekten yararlanılacak ayda, 2021 yılı Ocak ilâ Aralık ayları muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde asgari ücret desteği uygulanmayacaktır.

 

SGK’nın ilgili desteğe ilişkin 2022/19 sayılı Genelgesi yayınlanmıştır. Söz konusu asgari ücret desteğine istinaden SGK tarafından yürütülecek olan işlemlerin detayları Genelge’de açıklanmıştır.

 

Genelgeye yukarıdaki “Dokümanı İndir” kısmında ulaşabilirsiniz.