Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

ÜRETİM SÜRECİNE KATILIM PROGRAMI

Bilindiği üzere 05/04/2022 tarihinde İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAM'ının durdurulduğu açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde İŞKUR Genel Müdürlüğü'nün Gaziantep'te Lansmanını yaptığı yeni uygulamanın detaylarının aşağıdaki gibi olacağı öngörülmektedir. 

 

Tasarı henüz Kanunlaşmamış olup, ilgili kurum tarafından yayınlanınca yürürlüğe girecektir. 

 

İşbaşı Eğitim Programı Eski Uygulama

Üretim Sürecine Katılım Programı

İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren En az 2 çalışanı olan bütün Firmalar yararlanabilir

İmalat Sektöründe belirtilen sektörlerde ve OSB bünyesinde 50-249 arasında çalışana sahip işyerleri

Başvuru Tarihinde Mevcut Sigortalı çalışan sayısının %10'u kadar katılımcı sağlanır.

Sigortalının işe alındığı bir önceki takvim yılındaki kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması

Vergi, Sgk Primi, Prime Esas Borç ile SGK ve Kurumca tespit kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına dair belge istenmez

Vergi, Sgk Primi, Prime Esas Borç ile SGK ve Kurumca tespit kesilmiş ve ödenmemiş idari para cezası olmadığına dair belge istenir.

En az 2 çalışanı olan firmalar imalat sektöründe çalışan sigortalı çalışan sayısının %10 ile %30 arasında katılımcı talebinde bulunulabilir.

50-100 arası çalışanlı işyerleri çalışan sayısının en fazla %10'u kadar çalışan sayısı 101-249 arasında işyerleri en fazla 15 katılımcı için talebinde bulunabilir.

 • 15 yaşını tamamlamış olmak
 • İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak
 • Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak
 • Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak
 • İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak
 • Emekli olmamak
 • Programa Katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak

 

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olunması 18-34 yaş grubunda  olunması
 • İşveren 1. Derece Kan hısmı olunmaması
 • Son 2 yıl içerisinde kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs ve programı tamamlamamış olması
 • Katılımcının son 3 ayda sigortalı olmaması
 • Son 12 aylık dönemde işyerinin Çalışanının olunmaması
 • Öğrenci Olunmaması (Açık öğretim Hariç)

 

 

 

 

 • İş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 163,59 TL
 • Öğrencilere 122,69 TL
 • İşsizlik ödeneği alanlara günlük 81,80 TL
 • GSS ve İŞ kazası primleri İŞKUR tarafından ödenir.
 • 3 aylık dönem için prim, vergi ve ücret desteği sağlanır.
 • Lise altı Eğitim düzeyindeki kişilerin istihdam edilmesi halinde aylık 5879,70 TL
 • Lise Mezunlarının istihdam edilmesi halinde aylık 6220,59 TL
 • Yüksek Öğretim mezunlarının istihdam edilmesi halinde aylık 6566,18 TL sağlanır.

İstihdam 6 ay düzenlenen Program için en az 60 günden az olmamak şartı ile program süresinin 2 katı kadar istihdam edilmesi zorunda

3 Aylık destek döneminin sona ermesinden sonra işverenlerin 9 aylık istihdam yükümlülüğü başlamaktadır.