Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Yabancı Uyruklu Çalışanların 6111 Sayılı Teşvikindeki İlave 6 Aylık Destek Süresi Uygulaması Kaldırıldı

SGK tarafından yayımlanan 12.12.2023 tarihli genel yazıya göre, 6111 sayılı kanun teşvikine ilişkin olarak ilave 6 aylık destek süresinin uygulanması bakımından; yabancı uyruklu sigortalılar 2023/Kasım dönemi itibarıyla İŞKUR’a işsiz olarak kaydedilmeyeceğinden, 2023/Kasım döneminden itibaren yabancı uyruklu sigortalılar için 6111 sayılı kanunda yer alan sigorta primi işveren hissesi desteği kapsamında belirlenen mevcut destek sürelerine ilave 6 aylık süre eklenmeyeceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, 2023/Kasım döneminden itibaren yabancı uyruklu sigortalılardan dolayı 6111 sayılı kanun kapsamında belirlenen mevcut destek süresine ilave verilen 6 aylık destek süresinden yararlanılamayacaktır.

 

Bunun dışında, 2023/Kasım ve Aralık döneminde işe alınan ve kapsama giren yabancı uyruklu sigortalılardan dolayı sigortalının yaşına, mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine göre belirlenen destek süresine ilave altı aylık destek süresi (0+6, 24+6, 36+6, 48+6) verilmeyecektir.

Ayrıca ilave 6 aylık süre kapsamında 2023/Kasım dönemi ve sonrası teşvikten yararlanılmış olması halinde ise, yararlanılan teşvik tutarları gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.

 

Örnek 1- 1/11/2021 tarihinde işe alınan ve İŞKUR’a kayıtlı işsiz olan yabancı uyruklu kadın sigortalı (A)'nın bu teşvik kapsamında destekten yararlanma dönemlerinin 2021/Kasım-2024/Nisan olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için 2023/Kasım ayı/döneminden itibaren ilave altı aylık destek süresinden yararlanılamayacağından, bu sigortalıdan dolayı 2023/Kasım-2024/Nisan döneminde teşvikten yararlanılamayacak ve bu sigortalının destek süresi 2021/Kasım-2023/Ekim olarak güncellenecektir.

 

Örnek 2: 7/12/2023 tarihinde işe alınan ve herhangi bir belgesi bulunmayan yabancı uyruklu kadın sigortalı (B) İŞKUR’a kayıtlı olamayacağından, bu sigortalının bu teşvik kapsamında destekten yararlanma dönemleri 2023/Aralık-2025/Kasım olacaktır.

 

Örnek 3: (A) Limited Şirketinde 5/11/2019 tarihinde işe alınan ve İŞKUR’a kayıtlı işsiz olan 30 yaşındaki yabancı uyruklu kadın sigortalı (Z)'den dolayı 6111 teşvikinden yararlanma süresinin 2019/Kasım-2022/Nisan olduğu ve işverenin teşvikten yararlandığı varsayıldığında; işverenin bu sigortalıdan dolayı yararlanmış olduğu ilave altı aylık destek süresine ilişkin teşvik tutarları (2021/Kasım-2022/Nisan) işverenden geri alınmayacaktır.

 

Örnek 4: 4/8/2020 tarihinde işe alınan mesleki teknik eğitim veren orta öğretim kurumundan mezun ve İŞKUR’a kayıtlı işsiz olan 25 yaşındaki yabancı uyruklu erkek sigortalı (Y)'nin bu teşvik kapsamında destekten yararlanma dönemlerinin 2020/Ağustos-2024/Ocak olduğu varsayıldığında, bu sigortalının destek süresi 2020/Ağustos-2023/Ekim olarak güncellenecek ve bu sigortalı için ilave 6 aylık destek süresini kapsayan 2023/Kasım-2024/Ocak döneminde teşvikten yararlanılamayacaktır. Ayrıca, işverenden ilave 6 aylık destek süresi kapsamında 2023/Ağustos-Eylül-Ekim aylarında/döneminde yararlanmış olduğu teşvik tutarları geri alınmayacak olup 2023/Kasım ayı/dönemi ve sonrası yararlanılmış olması halinde yararlanılan teşvik tutarları gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.

 

Genel yazıya yukarıdaki “Dokümanı İndir” kısmından ulaşabilirsiniz.