Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Stajyer Öğrenci Ücretlerine İlişkin Devlet Desteği Süresi

Bilindiği üzere, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun Geçici 12’inci maddesi gereğince, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacağı belirtilmiş olup, ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri Devlet katkısı olarak ödenmiştir.

 

Sonrasında alınan ve 20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Kararla, devlet katkısı olarak karşılanması hususundaki destek süresi 2017 ve 2018 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

 

23 Kasım 2018 Tarihli ve 30604 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararıyla (Karar Sayısı: 356), stajyer öğrencilerin ücretlerine ilişkin devlet katkısı 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren 3 yıl süreyle uzatılmıştı. Uzatma süresi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında sona erdiğinden, yeni bir yasal düzenleme yapılmaması halinde, ilgili devlet katkısı 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında uygulanamayacaktır.