Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

2023 Yılı Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı

SGK tarafından yayımlanan 2023/12 sayılı Genelge ile Asgari Ücret Desteğine ilişkin yürütülecek işlemlerin detayları açıklanmıştır.

 

Buna göre;

Uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

- 2022 yılının aynı ayına ilişkin verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250,00 TL ve altında (toplu iş sözleşmesine tabi işyerleri için 500,00 TL) bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2023 yılında cari aya ilişkin verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

- 2022 yılı içinde ilk defa açılan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

 

2023 yılı Ocak ilâ Haziran ayları için günlük 13,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar (Aylık 400,00 TL), bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

 

Bu destekten yararlanılacak ayda, 2022 yılı Ocak ilâ Aralık ayları muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde asgari ücret desteği uygulanmayacaktır.

 

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için başvuru şartı aranmayacak olup, genelgede belirtilen şartları taşıyan işverenler destekten yararlandırılacaktır.

 

Genelgeye yukarıdaki “Dokümanı İndir” kısmından ulaşabilirsiniz.