Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Kosgeb’ den Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Çağrısı

SANAYİDE TEMİZ VE DÖNGÜSEL EKONOMİ

BAŞVURU TARİHİ: 08 Aralık 2023-30 Kasım 2024
DESTEK ÜST LİMİTİ: 4 Milyon TL (%50 Erken Ödeme)
DESTEK ORANI: %70
Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren işletmelerden işyeri hasar gören ve bu durumu belgeleyen (ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmelerin bu illerde gerçekleştirecekleri projelerde destek oranı %80 olarak uygulanır.
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep’ in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerden işyeri hasar gören ve bu durumu belgeleyen (az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmelerin bu illerde gerçekleştirecekleri projelerde destek oranı %90 olarak uygulanır.
PROJE SÜRESİ: En Az 8 En Fazla 12 Ay
GERİ ÖDEME: Proje bitim tarihinden itibaren 12 ay geri ödemesiz dönem başlayacak geri ödemesiz dönemin bitiş tarihinde ilk taksit olmak üzere dörder ay ara ile 6 taksitte ödeme yapılacaktır.
Desteklenecek Proje Gider Grupları:

-Makine, Teçhizat Giderleri                                                   
• Destek kapsamında satın alınacak makine, teçhizatın yeni olması şartı aranır.

-Personel giderleri

-Yazılım Giderleri
* Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri (Proje süresi içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle kullanım dahildir.)
* Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri

-Hizmet Alım Giderleri
• Eğitim giderleri
• Test ve analiz giderleri
• Belgelendirme giderleri
• Danışmanlık giderleri
 


UYGUN PROJE KONULARI
? Enerji verimliliği;
? Su verimliliği;
? Hammadde verimliliği;
? Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü;
? Endüstriyel simbiyoz;
? Döngüsel ekonomi konu başlıklarında başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU YAPABİLECEK SEKTÖRLER
1. İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C)
2. Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G)
45 – Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
46 – Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),
47 – Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),
3. Bilgi ve iletişim (Kısım J)
60 – Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri,
61 – Telekomünikasyon
62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,
63 – Bilgi hizmet faaliyetleri
4. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M)
70 – İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri,
71 – Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri,
72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri,
73 – Reklamcılık ve piyasa araştırması,
74 – Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,
5. Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S)
95 – Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı,
96 – Diğer hizmet faaliyetleri.
• Ana faaliyet kodu, Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosunda yer alan veya bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu programa başvuramaz.