Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

SGK Asgari İşçilik Oranlarında Değişiklik Yapıldı

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 85’inci maddesine göre, kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerden ve özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı SGK tarafından araştırılmaktadır. SGK’ya yeterli işçilik tutarının bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasında, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tutarının tespitinde SGK tarafından yayınlanan asgarî işçilik oranları dikkate alınmaktadır.

 

Bu noktada, 22 Mart 2023 Tarihli ve 32140 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Tebliğ ile, SGK'nın çeşitli işkollarına ait asgari işçilik oranlarında değişiklik yapılmıştır.

 

Listeye yukarıdaki “Dokümanı İndir” kısmından ulaşabilirsiniz.