Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Asgari Ücret Desteği ile Emekli ve Memur Maaş Artışlarına İlişkin Kanun Yayınlandı.

13 Ocak 2023 Tarihli ve 32072 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7431 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince;

 

1. En düşük emekli aylığı 3.500,00 TL’den 5.500,00 TL ye çıkarılmıştır.

 

2. 2022 son altı ayına ilişkin TÜFE oranından bağımsız olarak emekli aylıkları ile memur maaşlarına 2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere %30 oranında artış uygulanmıştır. Bu sayede kıdem tazminatı tavan tutarı ve çocuk yardımı gelir vergisi istisna tutarı yeniden güncellenecektir.

 

3. Asgari ücret desteği 2023 yılı Ocak ilâ Haziran ayları için geçerli olmak üzere tekrar yürürlüğe girmiştir. 

 

4. Pandemi sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve ödenmesine ilişkin işlemler ile nakdi ücret desteği işlemlerine ilişkin hatalı işlemlerden kaynaklanan ve 4447 sayılı Kanunun geçici 29 uncu ve geçici 32’nci maddeleri hükümlerinden yararlanan işverenler tarafından SGK’ya sigortalılar adına eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki ayık prim ve hizmet belgelerinin işverenin SGK’ya başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde verilmesi ve primlerin de aynı sürede ödenmesi halinde, söz konusu yükümlülükler süresi içerisinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

 

Kanuna yukarıdaki “Dokümanı İndir” kısmından ulaşabilirsiniz.