Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Asgari ücret desteğine ilişkin hüküm Resmi Gazete’de yayımlandı.

SGK

28.28.2021

Asgari ücret desteğine ilişkin hüküm Resmi Gazete'de yayımlandı. 
 Asgari ücret desteği 01/01/2021 tarihinden itibaren uygulanamaya başlayacaktır.
- 2020 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 147 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2021 yılında cari aya ilişkin verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2021 yılı Ocak ila Aralık dönemi için günlük 2,50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar,(en fazla 75,00-?) işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.
 
-Asgari ücretin onda birine denk gelen PEK farkının tespiti durumunda işverence 15 gün içinde bu fark giderilirse destekten yararlanmaya devam edilebilecektir.

- Bu destekten yararlanılacak ayda, 2020 yılı Ocak ila Aralık ayları aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4-1(a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde asgari ücret desteği uygulanmayacaktır.
Genel yazıya yukarıdaki “DOKÜMANI İNDİR” kısmından ulaşabilirsiniz.