Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN
Faydalı Bilgiler
Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki SGK Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması 2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması. KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ GÜNCELLENDİ İstirahat Raporlarında 14 Önemli Bilgi İhracat Desteklerinde Hedef Sektörlere İlave Destek Uygulaması Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması 2024/3 Sayılı Tebliğ İle Ön Muhasebe Elemanı Ve Yardımcı Muhasebe Elemanı Ulusal Meslek Standartlarında Değişiklik Yapıldı. Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı. Kur Korumalı Mevduat İstisnası Hakkında 27.03.2024 Tarih Ve 2024/16 Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı Gümrükte Gözetim Bedeli Üzerinden Alınan Vergilere İlişkin Danaştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı Yayımlandı. İşyeri Tehlike Sınıflarında Değişikliğe İlişkin Tebliğ Yayımlandı E-Teminat Mektubu İşlemleri İle İlgili Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Yayımlandı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi Mevzuata Aykırı Olan Geçici İş İlişkilerinde Uygulanacak SGK Yaptırımları 6111 Sayılı Kanun Numaralı Teşvikten Yararlanma Süresi Uzatıldı İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları Yönetmeliği değişiklik yapılan diğer maddelerine ilişkin karşılaştırmalı çizelgesi İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı (İEP) Uygulaması Güncellendi Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 49) Resmi Gazete’ de Yayımlandı. 6111 Sigorta Prim Teşvikinin Süre Uzatımına İlişkin Kanun Teklifi TBMM’ye Sunuldu İhracat Destekleri Özet Tablo 2024 Yılı Sigorta Parametrelerine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı 2024 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 01.01.2024 Tarihinden Geçerli Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı Yayımlandı. 2024 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ve İstisnaları Yayımlandı 2024 YILINDA İŞ KAZASINI BİLDİRMEME CEZA TUTARLARI 50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İşyerlerine İlişkin İSG Yükümlülüklerine Dair Süre Uzatımı 2024 Asgari Ücret Parametreleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile ARGE ve Tasarım Merkezlerindeki Uzaktan Çalışma Süresi Uzatıldı Arabuluculuk Nedir? Arabuluculuğun Faydaları Nelerdir? İşverenin SGK tarafındaki Genel Bildirim Yükümlülükleri Nelerdir? Kosgeb’ den Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Çağrısı SANAYİ KOBİ’LERİNİN GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ Yabancı Uyruklu Çalışanların 6111 Sayılı Teşvikindeki İlave 6 Aylık Destek Süresi Uygulaması Kaldırıldı 2024 Yılında Tutulacak Ticari Defterler Ve Tasdik Tarihleri Mücbir Sebep Hali Devam Eden Yerlerde Yeniden Yapılandırmanın Taksit Süreleri Yeniden Belirlendi. İşverence Yemek Kartı veya Yemek Verilmesi Halinde Nakit Ödenen Yemek Yardımının İstisna Durumu Türkiye ve İran Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Yürürlük Tarihi Yayımlandı. Mevzuata Aykırı Olan Geçici İş İlişkilerinde Uygulanacak SGK Yaptırımları ’07-Puantaj Kayıtları’ Eksik Gün Nedeninin 0 Gün ve 0 Kazançlı Bildirimler İçin Seçilememesi 5.000 TL Tutarındaki Emekli İkramiyesine İlişkin Kanun Yayımlandı Geriye Yönelik SGK Teşvikinden Yararlanmada Kanuni Faiz Hesaplanması 15510 Sigorta Prim Teşvikinden Sadece EYT Emeklileri Faydalanabilir. GİB Beyanname Düzenleme Programının (MUHSGK) Yeni Sürümü Yayımlandı Yabancı Çalışma İzni için Bize Ulaşın Asgari Ücret Desteği (6661) SGK Genelgesi Yayımlandı DESTEK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEN TANITIM FAALİYETLERİ Çalışılmadığına Dair Bildirim Giriş Uygulaması SMS Gönderilmesi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 13. Çağrısını Yayınladı. E- Belgelerde QR KOD ( Karekod ) Zorunluluğu getirildi. MUHSGK Beyanname Düzenleme Programının (BDP) Yeni Sürümü Yayımlandı SGK’ya Olan Prim Borçlarının Son Ödeme Tarihi Uzatıldı Deprem Nedeniyle Uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı Deprem Nedeniyle SGK’ya Bilgi, Belge ve Beyanname Verilme Sürelerinin Ertelenmesi Ustalık Telafi Programı Yeni Düzenleme KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteğinden Hatalı Faydalanılan Sigortalıların Prim Günlerinin Tamamlanmasına İlişkin Uygulama Genelgesi Yayımlandı Asgari Ücret Desteği ve Emekli Aylığı Artış Oranlarına İlişkin Torba Kanunu Yayımlandı 01.07.2023 Tarihinden Geçerli Olan Sigorta Parametrelerine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı Yemek Yardımı İstisnası KDV Oranında Değişiklik Yapıldı 3 TEMMUZ 2023 TARİHİ SONUNA KADAR VERİLMESİ GEREKEN BEYANNAMELER HAKKINDA DUYURU 2023 2. Dönem Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti Açıklandı Deprem Felaketi Nedeniyle Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelendi. 2023/Mart SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubuyla Ödeme Süresi Uzatıldı Beyannameler Uzatıldı EYT’li SGDP’lilerin 5 Puanlık İndirim Genelgesi Yayımlandı EYT Kapsamında 5 Puanlık İndirime İlişkin Yeni Kanun Numarası Tanımlandı 2023/Şubat Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubuyla Ödenmesinde Süre Uzatıldı 7440 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN 10 UNCU FIKRASI KAPSAMINDA VERİLECEK BEYANNAMELERE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu Genelge Değişikliği Emekli Aylığı Taban Tutarı ve Bayram İkramiyesi Düzenlemesi Yayımlandı SGK Alacaklarının Yapılandırmasına İlişkin 2023/14 Sayılı Genelge Yayımlandı SGK Asgari İşçilik Oranlarında Değişiklik Yapıldı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması ve Çalışma Hayatına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Yayımlandı Emeklilik Talebinde Bulunanların SGDP Kapsamındaki İşe Giriş Bildirgesi İşlemleri 2023 Yılı Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı Deprem Bölgesi Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Kısa Çalışma Ödeneği İşveren Başvuru Ekranları Kılavuzu Yayımlandı. Emekli olur yazısı için SGK’ ya gidilmesine gerek olmadığı hakkında yazı EYT Yasası Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi EYT Yasal Düzenlemesi Değişiklik Yapılarak TBMM’de Kabul Edildi Deprem Nedeniyle SGK İşlemlerinin Diğer İllerde Yürütülmesi Sivas İli Gürün İlçesinin Deprem Felaketi Nedeniyle Mücbir Sebep Kapsamına Alınmasına İlişkin Duyuru Deprem Felaketi Nedeniyle Alınan İstihdam Tedbirleri Yayınlandı Elazığ İlinin Deprem Nedeniyle SGK Yükümlülükleri Açısından Mücbir Sebep Kapsamına Alınması Kısa Çalışma Ödeneğinin Deprem İllerinde Uygulanması İçin Mevzuatsal Değişiklik Hazırlıkları Tamamlandı MUHSGK Beyanname Düzenleme Programının Yeni Sürümü(Ocak ve sonrası) Yayınlandı Deprem Felaketi Nedeniyle Yerine Getirilmesi Gereken SGK Yükümlülüklerinin Ertelenmesi Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı – KİGEP Depremden etkilenen 10 ilimizde SGK Prim Borçlarının Ödenme Süreleri ile Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Süreleri Ertelendi SGK İşyeri Nakil Bildirgeleri Elektronik Ortamda Verilebilecek Deprem bölgesi için 31 Temmuz 2023 e kadar mücbir sebep hali ilan edilmiştir EYT Kanun Teklifi TBMM’ye Sunuldu İşe başlama ve iş yeri değişikliklerinin vergi dairelerine bildirim yükümlülüğü kaldırıldı. Kısa Çalışma Ödeneği İle Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanan Sigortalılar İçin Sgk’ya Eksik Bildirilen Günleri Tamamlama Hakkı Verildi Asgari Ücret Desteği ile Emekli ve Memur Maaş Artışlarına İlişkin Kanun Yayınlandı. Ustalık Telafi Programı Protokol Onaylarına İlişkin Değişiklik Yayınlandı 2023 Yılı Sigorta Parametrelerine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Ar-Ge ve Yenilik veya Tasarım Harcamalarının Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılması Hakkında Karar 2023 Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu 2023 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri ve İstisnaları Yayınlandı 6111 Sayılı İşveren Sigorta Prim Teşvikinin Süresi Uzatıldı Asgari Ücret ve Asgari Ücret Desteği Resmi Gazetede Yayınlandı Isınma Yardımı Sigorta İstisnasına İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı 2023 Yılı Asgari Ücret Tutarı ve İşveren Maliyeti Belirlendi 4447 Sayılı Kanun’un Geçici 31’inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz Veya Kâr Payı Desteği Çalışanlara Yapılan Yemek ve Isınma Ödemelerine Dair İstisnalara İlişkin Tebliğ Taslağı Yayınlandı Nakdi Yemek Yardımı Sigorta İstisnasında Değişiklik Yapıldı Faizsiz Esnaf Kredilerinde Üst Limit Artırıldı Ustalık Telafi Programı Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasına Diğer Bazı İllerdeBaşlanılması SGK Asgari İşçilik Hesaplamasında Dikkate Alınacak 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Yayınlandı MUHSGK Beyanname Düzenleme Programının Yeni Sürümü(Ağustos ve Sonrası) Yayınlandı Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Yayınladı TURİZM TEŞVİKLERİ Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge ’de Değişiklik Haziran 2022 Dönemine ait Beyannameler 29 Temmuz Cuma gününe kadar uzatılmıştır İSG EVRAKLARLARININ İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE İPC KALDIRILDI Arge Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Oranı Arttırıldı ve Süre Uzatıldı 2022 yılı SGK İdari Para Cezaları Güncellendi BDDK tarafından Yapılan düzenleme ile kredi kullanımının önü açıldı Yemek ve Ulaşım Yardımı Gelir Vergisi İstisna Tutarları Güncellendi 01.07.2022 Tarihinden Geçerli Güncel Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı Yayınlandı. Sigorta Parametrelerine İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı. Mikro ve Küçük İşletmelere ( MKİ) Hızlı Destek Programı YABANCILARIN ASGARİ ÜCRET TUTARLARI TABLOSU BDDK TL KREDİ KULLANMA SINIRI MEB USTALIK BELGESİ İŞLEMLERİ 17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması SGK İşveren Temsilcisi Uygulaması Yayınlandı Bakanlık, ‘SGK İşveren Temsilciliği Uygulamasını’ Başlatıyor KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK Verbis Kaydını Tamamlamayan Firmalara İdari Para Cezası İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu Yayınlandı İşbaşı Eğitim Programlarına Dahil Edilen Yabancıların Çalışma İzni Alma Durumları İŞKUR AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA GENELGE yayınlandı Meslek Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Yürürlüğe Giren Meslekler AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YAYINLANDI İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarına İlişkin Değişiklik Yayınlandı ÜRETİM SÜRECİNE KATILIM PROGRAMI İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarına İlişkin Kısıtlama 2021 YILINDA İŞ DEĞİŞTİRENLER DİKKAT! İkamet Adresi Bulunmayanlar Hakkında Duyuru Rasyonel, Yabancı İşçi Çalıştırma İzni ve Suriyeli İşçi Çalıştırma İzni Süreçlerinizde de Yanınızda 2022/Ocak Ayına İlişkin Cari Ay Prim Borçlarının Ödeme Süresi Uzatıldı İLAVE 6 PUAN ( Bölgesel Teşvik ) 2022 yılında uygulanmayacak SGK E-Tebligat Pilot Uygulamasına Eskişehir İlinde Başlanılması SGK E-TEBLİGAT SORGULAMA EKRANI AÇILDI Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği Bilgilendirme Notu İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarına İlişkin Düzenleme MUHSGK Beyanname Düzenleme Programının (BDP) Yeni Sürümü Yayınlandı Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler SGK Cari Dönem Mahsuplarının Yapılmayacağına İlişkin Duyuru Asgari Ücret Vergi İstisnasına İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı. Aralık 2021 dönemi Beyanname Verilme süresi uzatıldı 01.01.2022 Tarihinden Geçerli Güncel Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı Yayınlandı. Kıdem Tazminatı Tavan Tutarına İlişkin Artış Düzenlemesi Meclise Sunuldu Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi 2022 İş Başı Eğitim Programı ödeme tutarları belli oldu Stajyer Ücretleri ve Buna İlişkin Devlet Desteği Süresi Yayınlandı Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Yürürlüğe Girdi Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Listesi Güncellendi SGK E-Borcu Yoktur Aktivasyonu Başvuru Ekranı Açıldı Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine Yeniden Dahil Olma Zorunluluğunda Değişiklik Yapıldı 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları 2022 Yılında uygulanacak Resmi Kazanç Tutarları Yabancı Uyrukluların Çalışma İzni Değerlendirme Kriterlerine Esas Olan 2022 Asgari Ücret Katları Asgari Ücretin Üstünde Ücret Alanların Vergi Uygulaması TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi. 2022 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri Açıklandı Kur korumalı TL Vadeli Mevduat ürünü hakkında Basın Açıklaması Asgari Ücret Gelir Vergisi Uygulamasına İlişkin Tasarı Meclise Sunuldu MEGİP kursları sona erdirildi. ASGARİ ÜCRET 2022 BELLİ OLDU SGK e-Tebligat Başvuru Süresi Uzatıldı SGK e-Tebligat Başvurusu ekranı açıldı 3 Aralık 2021 Tarihinden Sonra Fiili Olarak MEGİB Kapsamında Kurs ve Programlar Başlatılmayacak İŞKUR, Kısa Çalışma Döneminde İşe Alım Yapan İşverenlerin Tespit İşlemlerine Başladı SGK İşe Giriş Bildirgelerinde Öğrenim Durumu Bildirme Zorunluluğu Kaldırıldı İlave İstihdama Destek Paketi nedir, ne zaman çıkacak? Destek Paketi kimlere verilecek? SGK İşe Giriş Bildirgelerinde Öğrenim Durumu Bildirme Zorunluluğu VERBİS’E KAYIT İÇİN SON GÜN 31 ARALIK ! Stajyer Öğrenci Ücretlerine İlişkin Devlet Desteği Süresi SGK YA VERİLMESİ GEREKEN İŞYERİ BİLDİRGESİ EKİNDEKİ BELGELER ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLEBİLECEK Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesine İlişkin SGK Genelgesi (2021/34) Yayınlandı Arge Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Süresi Uzatıldı Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi. SGK Belge Verme Sürelerinin Ertelenmesi( Muhtasar ve Prim Beyannamesi Hariç) Meslek Kodları Güncellendi Kıdem tazminatı tavanı nedir. Kıdem tazminat tavanının üstünde tazminat ödemesi yapılabilir mi? Koronavirüs (COVİD-19) Salgını Nedeniyle Ertelenen Prim Borçlarının Ödenmesi Kıdem Tazminatı Tavanı Yabancılara yasak olan meslekler hangileridir? Emekli olduktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlayan işçinin emekli aylığında kesinti yapılır mı? 1 TEMMUZ İTİBARİ İLE NELER DEĞİŞTİ Anne veya Babasından yetim aylığı alan çocukların 5510 sayılı kanunun 4/1-a maddesi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlaması halinde almış oldukları aylıklarda kesilme olur mu? İşe iade davasında belirlenen ’Boşta geçen süre ücreti’ ne anlama gelmektedir. İsteğe bağlı sigorta nedir? İşçilerle imzalanan belirli, belirsiz veya kısmi süreli iş sözleşmelerine konulan ’Cezai Şart’ hükümlerinin bağlayıcılığı var mıdır? Cezai şart iş kanunlarında düzenlenmiş midir? Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun Organik bağ kurulmasındaki kriterler nelerdir? İş göremezlik HK. Doğum yapan kadın işçiye Devlet tarafından herhangi bir şekilde para veya parayla ölçülebilen yardım türleri nelerdir? Kadın işçi doğum yapması halinde sağlanan yardımlardan nasıl faydalanacaktır? Telafi çalışması nedir.?, Uygulaması nasıl yapılır? 15 yıl sigortalık ve 3600 gün prim şartı işçinin kıdem tazminatı alması için yeterli midir? Bedelli askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılan işçiye işverenlik kıdem tazminatı ödemek zorunda mıdır? Ayrıca bedelli askerlik hizmeti biten işçi yeniden aynı işyerinde çalışmak istemesi halinde işverenlikçe işe başlatılmak zorunda mıdır? Hizmet Tespiti Davası Nedir? Hizmet Tespit Davası Açma Şartları Nelerdir? Hizmet Tespit Davasında Kullanabilecek Deliller Nelerdir? Evlat Edinmiş Kadınlar Doğum Borçlanmasından Faydalanabilir Mi? İşçilerden her yılın başında fazla çalışma onayı almak gerekli midir? Vakıf Üniversitesi Öğretim üyesinin işe iade davalarında yetkili mahkeme neresidir? Kısa Çalışma Ödeneği Denetim Süreçleri İkale Sonrası ödenen tazminattan sgk kesintisi yapılır mı? İş Hukukuna göre işçi ve işverenin birbirine karşı borçları nelerdir? İşyerinde Çalışırken Ölen İşçinin Kıdem Tazminatı Birden fazla işyerinde sigortalı olunabilir mi? İşsizlik Ödeneği Hangi Hallerde Kesilir? Ücret Kesme Cezası Nedir? Nasıl uygulanmalıdır? Ücret kesme cezasında azami sınır nedir? Kısa Çalışma Ödeneği Fiili Hizmet Süresi Zammı Nedir? Fiili Hizmet Süresi Zammından Kimler Kaç Gün Üzerinden Yararlanabilir? Fiili Hizmet Süresi Zammı Nasıl Değerlendirilir? Uzaktan çalışma yapılamayacak işler nelerdir? Herhangi bir işçinin iş akdi hangi hallerde sona ererse veya sona erdirilirse kıdem tazminatı alamaz? 1 yaşından küçük çocuğu olan kadın işçiye kanunen verilen günlük emzirme(süt) izni işçiye toplu olarak kullandırılabilir mi? İş güvencesi kapsamında olan bir işçinin, işverene açmış olduğu işe iade davası sonucunda işe iade kararı çıkması durumunda yapılacak işlemler nelerdir. İşveren işe iade olan işçiyi işe başlatmazsa hangi yükümlülükler altına girecektir. 30.06.2021 tarihinde fesih yasağı sona erecektir. Bu durumda işverenler herhangi bir kısıtlama olmaksızın işçilerin iş akdi feshedebilecek midir? İşçi özlük dosyası tutulması zorunlu mudur? İşçi özlük dosyasında zorunlu olarak bulunması gereken evraklar nelerdir? Özel okul çalışanlarına verilen ’eğitime hazırlık ödeneği’ vergi indirimi sağlar mı? Kısa çalışma ve ücretsiz izinde geçen süreler yıllık iznin hesabında kıdeme dahil edilir mi? Hizmet Tespiti Davası Nedir? Hizmet Tespit Davası Açma Şartları Nelerdir? Hizmet Tespit Davasında Kullanabilecek Deliller Nelerdir?