Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Genelgesi Yayınlandı

SGK

27.27.2021

Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Genelgesi YayınlandıDÖKÜMANI İNDİR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Tarafından 2021/26 Nolu Genelgesi Yayınlanmıştır. 

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca beş puanlık 
indirim uygulamasında işverenin Kuruma olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik 
sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu, 
2021/Eylül ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren işyeri 
bazında değil, işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak sorgulanacaktır.
Bu durumda, beş puanlık indirimden yararlanmak isteyen ve kapsama giren bir işverenin aynı veya 
farklı Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğünde işlem gören birden fazla işyeri dosyasının 
bulunması halinde, işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerlerinden kaynaklanan yasal ödeme 
süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme 
cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir.
İşverenin Türkiye genelindeki işyerlerinden herhangi birinin yasal ödeme süresi geçmiş sigorta 
primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 
borcunun bulunması halinde, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari 
para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işyerlerinden 
dolayı da beş puanlık indirimden yararlanılamayacaktır. 

Denmektedir. 

Genel yazıya yukarıdaki “DOKÜMANI İNDİR” kısmından ulaşabilirsiniz.