Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Kıdem Tazminatı Tavan Tutarına İlişkin Artış Düzenlemesi Meclise Sunuldu

TBMM’ye 04/01/2022 tarihinde sunulan 2/4058 esas numaralı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”’nin aşağıdaki 16’ncı maddesi ile, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin %5’lik artışın, 01/01/2022 ile 30/06/2022 tarihleri arasında %7,5 olarak uygulanması öngörülmektedir.

 

Bu noktada Kanun teklifinin, belirtilen şekilde yasalaşması halinde, işçilere ödenecek kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemeyeceği için 06/01/2022 tarihinde yayınlanan kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı (10.596,74 TL), 01/01/2022 tarihinde geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiş olacaktır.

 

 

Kanun Teklifi Maddesi

(MADDE 16 - 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 38- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre düzenlenen Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarım Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca %5 artış oranı üzerinden belirlenmiş olan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile 7’nci madde uyarınca 2022 yılının birinci altı aylık dönemi için belirlenmiş olan ortalama ücret toplamı üst sınırı %7,5 oranına göre yeniden belirlenerek uygulanır. Aynı Bölümün 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan %5 oram %7,5 olarak uygulanır.”)

 

Not: Tasarı halinde olup, henüz yasalaşmamıştır.