Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

SGK Tarafından Yapılacak Bildirimlerin Elektronik Ortamda Yapılması

24.24.2021

SGK Tarafından Yapılacak Bildirimlerin Elektronik Ortamda YapılmasıDÖKÜMANI İNDİR

24.09.2021 Tarihli ve 31608 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik ile, SGK tarafından, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evrakların, muhataplara elektronik ortamda tebliğ edileceği duyurulmuştur. Ayrıca elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilecektir.

 

Uygulamaya ilişkin detaylar aşağıda paylaşılmıştır.

 

Øİşverenler elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar.

ØZorunlu olmadığı halde, kapsam dışındaki muhataplar da isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilirler.

Øİsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen bu kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamazlar.

ØElektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden, üç ay içinde(31/12/2021 tarihine kadar) başvuru yapmakla yükümlüdür.

Ø01/10/2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı takip eden aydan itibaren üç ay içinde, SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür.

ØElektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurumca belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür.

ØSGK tarafında tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanır ve Kurum tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilir.

ØElektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.

ØZorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir. Buna göre;

a) Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılır.

b) Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılır.

c) Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından SGK’ya başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılır.

 

ØKendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak işveren/muhatap;

a) Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,

b) Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,

c) Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,

ç) Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle yükümlü olacaktır.

 

Yönetmeliğe yukarıdaki “DOKÜMANI İNDİR” kısmından ulaşabilirsiniz.