Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Kur Korumalı Mevduat İstisnası Hakkında 27.03.2024 Tarih Ve 2024/16 Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı

27.03.2024 tarih ve 32502 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 23/01/2024 tarih 2024/16 Karar Sayılı 2022/34 Esas Sayılı Kararı ile;

  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Kur Korumalı Mevduat istisnasını düzenleyen Geçici 14'üncü maddesinin yürürlüğünün durdurulması talebinin reddine, aşağıda belirtilen fıkra haricindekilerin Anayasaya aykırı olmadığından iptal talebinin reddine veya karar verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilmiştir.
  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Kur Korumalı Mevduat istisnasını düzenleyen Geçici 14'üncü maddesinin, 6. fıkrasında (anılan maddeye 7407 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle eklenen (4) ve (5) numaralı fıkralar nedeniyle (8) numaralı  fıkrası) yer alan ".... vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle..." ibaresinin, Anayasaya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar vermiştir.
  • İptale konu ibarenin yer aldığı fıkra hükmü; “Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumunda bu madde kapsamında istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur" şeklindeydi.
  • Söz konusu Anayasa Mahkemesi kararıyla Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumunda sadece gecikme faizi uygulanacak olup, vergi ziyaı cezası kesilemeyecektir.

 

* Bu Sirkü Hizmeti İŞ ORTAĞIMIZ BEYKENT VERGİ DENETİM DANIŞMANLIK VE MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Tarafından sağlanmaktadır.