Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

İşverenin SGK tarafındaki Genel Bildirim Yükümlülükleri Nelerdir?

İŞVEREN GENEL BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ
YÜKÜMLÜLÜK SÜRE
İşyeri Bildirgesi Verme Yükümlülüğü En Geç Sigortalı Çalıştırmaya Başladığı Tarihte
Sigortalı İşe Girişi Bildirgesi verme Yükümlülüğü İse Başlamadan en az 1 gün önce
Sigortalı İşten ayrılış Bildirgesi verme Yükümlülüğü Çıkış Tarihini Takip eden 10 gün içerisinde
İş Kazasına ilişkin Bildirim yükümlülüğü Kazadan Sonraki 3 iş günü içerisinde
Meslek Hastalığına İlişkin Bildirim yükümlülüğü Durumun Öğrenildiği günden başlayarak 3 iş günü içerisinde
Çalışmadığına Dair Bildirim Girişinde bulunma Yükümlülüğü İstirahatin Bittiği tarihi takip eden ayın 26'sına kadar
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verme Yükümlülüğü Takip eden ayın 26'sına kadar
Sigorta Primlerinin Ödenmesi Yükümlülüğü Takip eden ayın sonuna kadar, KDV mahsubunda takip eden 2. ayın 20'sine kadar
İşyeri Defter, Kayıt ve Belgelerin Saklanması İlgili yılı takip eden yıl başından itibaren 10 yıl süreyle
İşyeri Defter, Kayıt ve Belgelerini İstenilmesi halinde ibrazı Talep halinde 15 gün içinde
İdari para Cezası ödeme ve itiraz süresi İşverene tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde