Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

SGK e-Tebligat Başvurusu ekranı açıldı

SGK e-Tebligat Zorunluluğu Nedir? SGK e-Tebligat Nasıl Alınır? SGK e-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bilişim sistemleri aracılığıyla mükellefin elektronik adresine gönderilmek üzere tebliğ evrakının iletildiği ve dijital ortamda delillendirilerek teslim edildiği sistemdir.

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik kapsamında işverenlere 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde e-Tebligat adresi alma zorunluluğu getirildi.

SGK, yönetmelik kapsamında idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi, işsizlik primi vs. alacaklarını e-Tebligat yöntemiyle tebliğ edecek. İşverenin beyan etmiş olduğu adrese ulaşan tebliğ bu tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

 

SGK e-Tebligat kimlere zorunlu? SGK e-Tebligat zorunluluğu nedir?
İşverenler, e-Tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadır.
İşverenler dışındaki kişilerin e-Tebligat adresi almaları isteğe bırakılmıştır.
İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişiler, e-Tebligat sistemini kullanmak zorundadır ve sonradan bu kapsamdan çıkmaları mümkün değildir.

 

SGK e-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şirketteki e bildirge yetkilisinin e devlet şifreleri ile sisteme girildikten sonra
Arama ekranına SGK E-TEBLİGAT BAŞVURUSU yazarak bu alana ulaşabilirsiniz. 
Ekranlarda çıkan yönergeleri tamamlayarak başvuru işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

Telefon numarası ve mail adresinin güncel olması büyük önem arz etmektedir.


Elektronik ortamda tebliğ edilecek evraklar hangileridir?
SGK tarafından tebliğ edilmesi gereken bütün evraklar, elektronik ortamda tebliğ edilir.
Zorunluluk nedeniyle elektronik tebligatın yapılamaması durumunda muhataplara diğer metotlarla da tebligat yapılabilir.

 

Elektronik tebligat sistemi nasıl çalışır?
Sosyal güvenlik il müdürlüğü, sosyal güvenlik merkezi, merkez teşkilatı tarafından tebliği gereken belgeler, elektronik ortamda imzalanır ve SGK tarafından muhatabın e-Tebligat adresine gönderilir.
e-İmzalı evrak muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş kabul edilir.
Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde ulaşılabilir biçimde muhafaza edilir.
Evrakın söz konusu kanuna göre imha edilmesini müteakip e-Tebligat kayıtları da silinebilir.
İstenilmesi durumunda e-Tebligata ait kayıtlar muhataba ya da yetkili makamlara sunulur.
Kayıtlar, tersi kanıtlanmadıkça kesin delil kabul edilir.