Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

2024 Yılı Asgari Ücret Desteği SGK Genelgesi Yayımlandı

Bilindiği üzere, SGK asgari ücret desteğinin (6661), 2024 yılı Ocak ila Aralık dönemlerinde aylık 700,00 TL olarak (günlük 23,33 TL) belirlenmesine karar verilmiştir. Hesaplamada baz alınacak tutarlar ise, uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalıları(emekliler hariç) çalıştıran işverenlerce; 2023 yılının aynı ayına ilişkin verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 671,00 TL ve altı (toplu iş sözleşmesine tabi işyerleri için 1.341,00 TL) olarak belirlenmiştir.

 

Ayrıca destekten yararlanılacak ayda, 2023 yılı Ocak ila Aralık döneminde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4-1/a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından (emekliler hariç) en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması hâlinde bu destek hükümleri uygulanmayacaktır. Bunun dışında, 2024 Ocak ila Aralık dönemine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için de bu destek hükümleri uygulanmayacaktır.

 

2024 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için uygulanacak olan asgari ücret desteğinden SGK'ya vadesi geçmiş borcu olsa dahi yararlanabileceği gibi, aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden kaynaklanan prim borçlarının ödenmiş olma şartı da aranmayacaktır.

 

2024 yılı Ocak ila Aralık dönemi için sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan anlaşılması halinde, 2024 Ocak ila Aralık dönemi için destekten yararlanamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

 

Asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerin başvuru şartı aranmayacak olup, belirtilen şartları taşıyan işverenler destekten sistem üzerinden otomatik olarak yararlandırılacaktır.

 

Söz konusu desteğe istinaden SGK tarafından yürütülecek olan işlemler 2024/03 sayılı Genelge ile açıklanmıştır.

 

Genelgeye yukarıdaki “Dokümanı İndir” kısmından ulaşabilirsiniz.