Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Asgari Ücretin Üstünde Ücret Alanların Vergi Uygulaması TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ücretlere ilişkin gelir ve damga vergisi uygulaması TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. 

 

Buna göre;

 

1. Asgari ücretli Çalışana ödenen ücretlerin, ilgili ayda geçerli olan brüt asgari ücretten, işçi sigorta primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

 

2. Diğer ücretli çalışanlar için ise, asgari ücretin net tutarı kadar gelir vergisi matrah istisnası, Asgari ücretin Brütü kadar da Damga vergisi matrah istisnası sağlanmıştır. 

 

3. Asgari geçim indirimi düzenlemesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Komisyonda kabul edilen hükümlere göre, Asgari ücretli Personel ve örnek olarak aylık 10.000,00 TL brüt ücret alan bir çalışanın ücret tahakkuku aşağıda paylaşılmıştır.

 

ÖRNEKTİR:

ASGARİ ÜCRET BRÜT 5.004,00     BRÜT ÜCRET  10.000,00
SGK İŞÇİ PAYI 700,56     SGK İŞÇİ PAYI 1.400,00
SGK İŞSİZLİK İŞÇİ PAYI 50,04     SGK İŞSİZLİK İŞÇİ PAYI 100,00
YASAL KESİNTİLER TOPLAMI 750,60     GELİR VERGİSİ MATRAHI 8.500,00
NET ÖDENECEK ÜCRET 4.253,40     GELİR VERGİSİ MATRAH İSTİSNASI 4.253,40
        GELİR VERGİSİ MATRAHI (İNDİRİMLİ) 4.246,60
İŞVEREN PAYI 775,62     GELİR VERGİSİ (% 15) 636,99
İŞSİZLİK İŞVEREN PAYI 100,08     DAMGA VERGİSİ MATRAHI  10.000,00
TOPLAM MALİYET 5.879,70     DAMGA VERGİSİ MATRAH İSTİSNASI 5.004,00
        DAMGA VERGİSİ MATRAHI (İSTİSNA SONRASI) 4.996,00
        DAMGA VERGİSİ TUTARI 37,92
        NET ÜCRET  7.825,09
           
        İŞVEREN PAYI 1.550,00
        İŞSİZLİK İŞVEREN PAYI 200,00
        TOPLAM MALİYET 11.750,00

Not: Tasarı henüz Kanunlaşmamış olup, Resmi Gazete’de yayınlanınca yürürlüğe girecektir.