Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

SGK E-Tebligat Pilot Uygulamasına Eskişehir İlinde Başlanılması

Bilindiği üzere, 24.9.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin” Yönetmelik 1.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemleri Kurum tarafından kurulan teknik altyapı üzerinden yapılacak olup elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemlerinin yapılmasında uyulacak usul ve esaslar 2021-38 sayılı Genelge ile açıklanmış ve www.turkiye.gov.tr üzerinden başvuru işlemlerine başlanılmıştır.

 

SGK tarafından yapılan 09/02/2022 tarihli duyuruya göre, elektronik tebligatların e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülenmesine yönelik “SGK e-Tebligat Sorgulama” menusu işletime alınmış olup, şimdilik Eskişehir ilinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan işverenlere elektronik tebligat gönderilmeye başlanılacağı, Eskişehir ilinde e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer illerdeki gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edileceği belirtilmiştir.

 

Uygulamanın tüm Türkiye çapında işletime alınması ile birlikte ayrıca gerekli bilgilendirme yapılacağı duyurulmuştur.

 

Duyuruya yukarıdaki “Dokümanı İndir” kısmından ulaşabilirsiniz.