Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu Genelge Değişikliği

TC.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-83604451-207.02-69698919    05.04.2023

Konu : 2018/8 No'lu Genelge Değişikliği

GENELGE

2023/17

Bilindiği gibi, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun ek 5'inci maddesinde yer alan sigorta primi desteğine ilişkin usul ve esaslar 2018/8 ve 2021/18 No'lu Genelgelerde açıklanmıştır.

2018/8 No'lu Genelgenin "e) Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması" başlıklı bölümünde yer alan "Dolayısıyla, gerek ortalama sigortalı sayısının gerekse destekten yararlanılacak olan aylarda çalışan sigortalı sayısının tespitinde 7, 19, 22, 25, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır. " cümlesi "Dolayısıyla, gerek ortalama sigortalı sayısının gerekse destekten yararlanılacak olan aylarda çalışan sigortalı sayısının tespitinde 7, 19, 22, 25, 42, 43, 44, 46, 47, 49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır. " şeklinde revize edilmiştir.

Bu Genelge hükümleri 26.04.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Kürşad ARAT
Kurum Başkan V.

(05.04.2023)