SON HABERLER

ARŞİVDEN

ETİKETLER

No tags yet.

KALKINMA PLANI: DİJİTAL TÜRKİYE

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2019-2023 yıllarını kapsayan ilk kalkınma planı TBMM’de kabul edildikten sonra resmi olarak açıklandı. Buna göre, gayri safi milli hasılanın bir milyon 80 milyon olması öngörülüyor. İşsizlik yüzde 9.9 ve büyüme yüzde 4.3 olarak hedefleniyor. Uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanılmasına yönelik daha fazla değer üreten ekonomi ve sosyal kalkınma hedefleri de planda yer alıyor. Hedef, her alanda rekabet ve verimlilik artışı sağlamak.

Bu alanlardan bir tanesi de teknolojinin eğitime entegrasyonu. Bu amaçla, normal şartlarda yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan 'Dijital Türkiye Versiyon 1.0'nın, 6 ay erken tamamlanarak, kapsamındaki hizmetlerin Dijital Türkiye'ye entegre edildiği bilgisi de verildi.

11. Kalkınma Planı Türkiye’nin teknolojide dışa bağımlılığının azaltılmasını ve buna bağlı olarak imalat sanayisinde yapısal dönüşümü sağlayabilmek için sektörel önceliklendirme yaklaşımını ortaya koyuyor. Bu çerçevede, imalat sanayisindeki tüm sektörlerin ticaret, üretim, katma değer, istihdam ve teknoloji düzeylerini karşılaştıran ve sektörler arası ileri ve geri bağlantılarının analizini yapan çalışmalarla, Türkiye’ye orta ve uzun vadede rekabet gücü kazandıracak öncelikli sektörler de belirlenmiş.

Sanayileşme sürecinin güçlü bir finansal yapı ile desteklenmesi için KOSGEB desteklerinin imalat sanayi içerisindeki payını yüzde 48'den yüzde 75'e, Türk Eximbank desteklerinin ihracata oranının da yüzde 26'dan yüzde 29'a çıkarılması kararlaştırılmış.

Yine aynı hedefler doğrultusunda, sanayileşmenin gerektirdiği insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla plan döneminde eğitim yatırımlarına özel önem de verilecek. Mesleki ve teknik eğitim liselerine giden öğrencilerin toplam ortaöğretim öğrencileri içerisindeki payının yüzde 34,9'dan yüzde 40'a, okullaşma oranını da plan dönemi sonunda yüzde 100'e çıkartılması da kalkınma planının hedefleri arasında.

Rekabetçi üretim ve verimliliğe odaklanan plan döneminde, mesleki ve teknik eğitime yönelik laboratuvarlar ve atölyelerin modernizasyonunu da sağlanacak. Amaç, mesleki ve teknik eğitim ile işgücü piyasası arasındaki bağı güçlendirmek. İlgili sektörler, STK'ler ve organize sanayi bölgeleri de plana dahil edilerek nitelikli personel yetiştirilmesi hedefleniyor.

#istihdam #kalkınmaplanı #11kalkınmaplanı #YeniTürkiye

BİZİ TAKİP EDİN

İLETİŞİM

Tophanelioğlu Caddesi Arduman İş Merkezi No:6 B Blok Kat:2 Altunizade / Üsküdar İSTANBUL

0 216 6511884

ISO-27001.png
ISO-18001-2007.png
ISO-9001-2015.png

©2017 rasyoneldanismanlik