SON HABERLER

ARŞİVDEN

ETİKETLER

No tags yet.

İŞVERENE EK DESTEK


22 Şubat 2019 Tarihli ve 30694 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 7166 Sayılı SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'un 8'nci maddesi gereğince, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 19’uncu maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre,

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ile Aralık ayları döneminde aylık prim ve hizmet belgesi ile 5510 sayılı Kanunun 4-1 (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların; iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde, 7103 Sayılı Kanuna ilişkin prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanıyor. Bu kapsamında bu tutar işverene ödenmiyor ancak sağlanan ücret desteğine denk olarak, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup ediliyor.

DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

2019 Şubat, Mart ve Nisan aylarında işe alınacak kişilerden dolayı ücret, vergi ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için;

  • İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,

  • Kişinin İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

  • Kişinin işe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla çalışmamış olması (işsiz olması),

  • Kişinin 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,

  • Kişinin 2018 yılında işyerinde çalıştırılan en az sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,

  • İşe alınan sigortalının 9 ay işten çıkarılmaması,

  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

  • Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

  • İşyerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması,

  • Kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı veya sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu yönünde bir tespitin bulunmaması,

DESTEK SÜRESİ

Söz konusu teşvik, belli bir süreyi kapsıyor. Sigortalılar işe alındığı tarihten itibaren 3 ay süreyle destekten yararlanabiliyor. Örnek olarak; Nisan ayında işe alınan bir işçi için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında destek alınabiliyor. Ancak istisnai şartlarda bu süre uzayabiliyor. Şayet sigortalı, işe girdiği tarih itibariyle 2018 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave ise 3 aylık süre dolduktan sonra,

- Kadın sigortalılar, 18-25 yaş aralığındaki erkek sigortalılar ve engelli sigortalılar 15 ay,

- Diğer sigortalılar ise 9 ay, halihazırda uygulanmakta olan ilave istihdam desteği kapsamında prim ve vergi desteğinden yararlanabiliyor.

- 2019 yılında ilk defa işçi çalıştırmaya başlayacak işyerleri yeni destekten yararlanamıyor, şartları uymuyor ise hâlihazırdaki ilave istihdam desteğinden yararlanabiliyorlar.

DESTEK TUTARI

2019 Şubat, Mart ve Nisan ayında bu kapsamda işe alınacak sigortalılar için işe alındıkları aydan itibaren 3 ay boyunca prim + vergi + ücret desteği sağlanıyor. Detaylandıracak olursak, Aylık destek tutarı;

- İmalat ve belirlenen alanlarda bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde 6.822 TL’ye kadar brüt ücret için azami 4.733 TL,

- Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ise asgari ücret üzerinden 3.134 TL oluyor.

NOT: Hâlihazırda devam etmekte olan ilave istihdam desteğinde, imalat ve bilişim sektörünün belirlenen alanlarında faaliyet gösteren işyerlerinde, 2019 yılında prim ve vergiler olarak teşvik tutarı en fazla 2.712 TL’dir. Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde ise, asgari ücret üzerinden hesaplanan prim ve vergi olarak teşvik tutarı 1.113 TL’dir

#istihdam #teşvik #İŞKURistihdambürosu

BİZİ TAKİP EDİN

İLETİŞİM

Tophanelioğlu Caddesi Arduman İş Merkezi No:6 B Blok Kat:2 Altunizade / Üsküdar İSTANBUL

0 216 6511884

ISO-27001.png
ISO-18001-2007.png
ISO-9001-2015.png

©2017 rasyoneldanismanlik