Kısa Çalışma Ödeneği

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Ne kadar fayda sağlar?

İşsizlik ödeneğine uygun olan personellerin son 12 aylık maaş ortalamasının %60’ı net olarak personele PTT Bank üzerinden ödenir. Personel, her ayın 5’inde PTT Bank’a kimliği ile giderek maaşını alır. Örnek olarak, son 12 aylık brüt maaş ortalaması 5000 TL olan bir personel, program süresince İŞKUR’dan 3000 TL net ücret alır.

Uygun personel kimdir?

İşsizlik maaşına uygun personel, son 3 yılda 600 günlük prim ödemesi bulunması ve son 4 aydır, primlerinin kesintisiz ödenmesi gerekmektedir. Bu koşulların aynı şirkette olması gerekmemektedir.

Personel kontrolü önemli mi?

İşsizlik ödeneğine uygun personellerin programa başvurmadan önce tespit edilmesi önem taşımaktadır. Program başlatıldıktan sonrasında, yeni personel alamayacağınız gibi, mevcut personellerinizi de çıkartamazsınız. Yine aynı şekilde, Kısa Çalışma Ödeneği’ne uygun olmayan personellerinizi de Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasında olduğu gibi çalıştırmanız, maaş ödemelerini de yapmanız gerekmektedir. Bu nedenle, bir tasarrufta bulunulması gereken durumlar varsa, listenin öncesinde tespit edilmesi ve uygulama başlamadan önce uygulanması önem taşımaktadır.

KÇÖ ile İEP yapılabilir mi?

Program uygulandığı durumda, devam eden İşbaşı Eğitim Programı portallarınız varsa, derhal program sonlandırılmalı ve kursiyerler kadroya alınmalıdır. İşbaşı Eğitim Programı istihdamı özendiren, Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması da tam tersine, işverene ve çalışana zor durumda destek olan bir projedir. O sebeple aynı anda uygulanamaz.

Başvurular nereye yapılır?

Başvurular, her bir işeri için ayrı ayrı ve o işyerinin bağlı bulunduğu hizmet merkezine yapılır. Başvurular, ıslak imzalı evrakların taranması ve mail ortamında İŞKUR’a iletilmesi ile yapılacaktır. Gerekli kontroller ise, İş Teftiş Kurulu müfettişlerince yapılacaktır.

KÇÖ ne kadar süre ile düzenlenir?

İşveren, işlerini tamamen durdurabileceği gibi, kısmi çalışma uygulaması da yapabilir. İşyerinin tamamen kapatılması durumunda, (arka arkaya olmasa da) en az 4 hafta işyerinin kapatılması, Kısa Çalışma Ödeneği’ne uygun personeller ile uygun olmayanların tamamının çalışmaması gerekmekte, bu süreçte uygun olan personellerin maaşları ve primleri İŞKUR tarafından ödenmekte, uygun olmayan personellerin maaş ve primleri de (çalışmasalar da) işveren tarafından ödenmektedir. İşveren, bu dönemde, haklı neden olmaksızın personel çıkaramaz.

En az ne kadar düzenlenebilir

Kısmı çalışma uygulanması durumunda, işlerin en az ⅓ oranında durdurulmuş olması gerekmektedir. Çalıştırılan süreler için maaş ve prim yükü işverende, çalıştırılmayan süreler için bu yük İŞKUR’dadır.

Ücret sınırı var mı?

İŞKUR, Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması kapsamında personele ödeyeceği ücreti 1,5 brüt asgari ücretle sınırlandırmıştır. Bunun üzerinde bir ödeme yapılmaz.

İŞKUR hangi primleri öder?

İŞKUR, Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması kapsamında sadece genel sağlık sigortası primini ödemektedir. Yani, Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasında geçen günler, emeklilik primlerine yansımaz.

Personel kabul etmeli mi?

Kriz nedeniyle, ücretsiz izin uygulaması yapmak isterseniz, bu durumu personelin de kabul etmesi gerekir. Kabul etmediği durumda, ücretsiz izin uygulaması yapamazsınız. Personelle olan sözleşmenizi mücbir sebep nedeniyle sonlandırabilirsiniz. Bu durumda ihbar tazminatı ödemezsiniz, ancak kıdem tazminatı yükünüz devam etmektedir. Ayrıca, personelin işe iade davası açma imkanı da bulunmamaktadır. Bu durumda, Kısa Çalışma Ödeneği hem işvereni koruyan, hem de bu zor dönemde işçiyi mağdur etmeyen bir uygulamadır. Personelin Kısa Çalışma Ödeneği’ne itiraz imkanı bulunmamaktadır.

Danışmanlık gerekli mi?

Rasyonel, kurum kökenli ve konuya hakim çalışanları ile, Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasından sorunsuz bir şekilde faydalanmanızı sağlar. Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması, kolay gibi görünse de, çok detay barındıran bir uygulamadır. Bu kapsamda, ileride para cezaları ya da programın iptali gibi durumlarla karşılaşmamak için konuya ve mevzuata uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.