TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

SGK İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ

İNDİRİM ORANI

5510

1.10.2008

SPEK*5%

6111

1.03.2011

SPEK*%20.5

14857

1.07.2008

SPEK*%5+AÜ*%15.5

6645

23.04.2015

SPEK*%5+AÜ*%15.5

0687/1687

1.02.2017

AÜ*%37.5

7103

1.01.2018

%37.5

17103

1.01.2018

SPEK* %37.5 = ENFAZLA  3.577,50

27103

1.01.2018

AÜ*%37.5

7252(KÇÖ-NÜD)

1.08.2020

GÜN*44,72

BÖLGESEL TEŞVİK

1.01.2013

SPEK*%5+AÜ*%6

7256

1.12.2020

GÜN*53,67

YILLARA GÖRE TEŞVİKLER

2011

2013

2015

2017

2018

2019

2020

2021

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

5510

6111

6111

6111

6111

6111

6111

6111

6111

14857

14857

14857

14857

14857

14857

14857

14857

 

6645

6645

6645

6645

6645

6645

7103 

 

6486

6486

0687/1687

7103

7103

7103 

7252

 

 

 

6486

6486

7166

6486

17256 

 

 

 

 

 

6486

7252 

27256 

2021 ÖRNEK OPTİMİZASYON

 KANUN

3.577,50

5.000,00

10.000,00

26.831,40

5510

178,88

250

500

1.341,57

6111

733,39

1.025,00

2.050,00

5.500,44

14857

733,39

804,51

1.054,51

1.896,08

*17103

1.341,56

1.875,00

3.577,50

3.577,50

**27103

1.341,56

1.341,56

1.341,56

1.341,56

***7252

1.341,56

1.341,56

1.341,56

1.341,56

***7256

1.610,10

1.610,10

1.610,10

1.610,10

*17103 Kanun numarası imalat ve bilişim sektörlerinde hizmet veren işyerleri için geçerlidir.
**27103 Kanun numarası diğer sektörlerde hizmet veren işyerleri için geçerlidir. (Örn. Hizmet Sektörü)
***Bu kanunlarda personelin 30 gün destek aldığı düşünülmüştür.