Rasyonel Danışmanlık
Site içi arama
TEŞVİK HESAPLA BİZE ULAŞIN

Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler Listesi Güncellendi

31 Aralık 2021 Tarihli ve 31706 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2021/2) ile, yukarıdaki çizelgedeki 21 meslek daha meslekî yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen meslekler listesine eklenmiştir.

Buna göre, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve yukarıdaki listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler 31.12.2022 tarihinden sonra çalıştırılamazlar.

Bunun dışında, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için belge şartı aranmaz.